Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Vadstena

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det enda partiet som prioriterar miljö och klimat i första hand. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och de val vi gör idag påverkar kommande generationer. Men det påverkar även våra egna framtida liv. Vi vill verka för en planerad övergång till ett samhälle inom planetens gränser och samtidigt förbereda Vadstena för konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Vättern

Vi kommer på nationell nivå fortsätta driva på för att försvaret ska sluta med sina skjutningar på Vättern och vi vill att Karlsborgs gamla flygplats totalsaneras från PFAS. Vi säger NEJ till: - gruvbrytning i Norra Kärr - vapentester och militär övningsflygning Vi säger JA till: - att satsa på turismen vid Vättern - att satsa på naturskyddet och naturvården - att satsa på miljökloka alternativ

Livsmedel

Vi vill att den mat som kommunen upphandlar bidra till ökad hälsa, biologisk mångfald och mindre mängd klimatskadliga utsläpp. Därför vill vi öka andelen ekologiskt, växtbaserat och närproducerat.

Systematiskt arbete med klimatanpassning

Parallellt med arbetet att minimera kommunens klimatavtryck behöver vi också anpassa oss för de klimatförändringar som redan pågår. Vi kan ex. göra detta genom: - att plantera fler skuggande träd som ger svalka vid värmeböljor - att minska på mängden hårdgjord yta bland bebyggelse för att vattnet lättare ska sjunka undan vid stora skyfall - att inventera och återställa våtmark

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill gå snabbare fram gällande skyddet av Vättern. Detta är hur som helst en fråga där vi utövar ett starkt påverkanstryck mot vårt parti på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet i Vadstena arbetar för hållbara, blocköverskridande beslut, ett positivt politiskt samtalsklimat och gröna lösningar för en bättre framtid – med barnen i åtanke. Resultatet är viktigare än vilken partibeteckning våra samarbetspartier har. Det enda parti vi konsekvent inte samarbetar med är Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Vadstena

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det finns bättre områden där denna form av övningar kan ske. Att skjuta på en dricksvattentäkt är inte bara att skjuta sig själv i foten utan även att skjuta framtida generationer i foten.

Kommunen ska säga nej till en fjärrvärmeledning från Mjölby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är inte generellt emot detta. Däremot vill vi som enmer hållbar lösning undersöka möjligheten till att anlägga ett solvärmeverk. Detta finns idag i sådan skala att energin från solen kan ersätta kommunala fjärrvärmeverk.

En kommunal solcellspark ska byggas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är ett bra förslag och Miljöpartiet har länge varit drivande för en ökad mängd solenergi i Vadstena kommun.

Kommunen ska säga nej till nybyggnation på åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill in i det längsta undvika byggnation på åkermark och ser gärna ett tydligare mandat för kommunen att säga nej till detta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ibland kan privata företag utföra verksamheter bättre än kommunala. Miljöpartiet är inte för ett allmänt förbud mot detta men vi är tydliga med att vårdens kvalitet alltid är viktigare än prislappen. Vid privatisering prioriterar vi kooperativ/personalägd form och kommunen/staten behöver ha koll på att vinsterna inte går till multinationella företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är positiva till en arbetstidsförkortning i samhället överlag. Detaljerna för hur detta ska genomföras och vilka yrkesgrupper som eventuellt skulle gå före vill vi inte låsa oss vid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att kunna göra sig förstådd på sin arbetsplats är viktigt. Detta gäller inte minst för dem som arbetar i relation med sårbara människor. Däremot anser vi att språktest är ett allt för trubbigt instrument.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet tar bostadssegregation och bristen på bostäder till överkomligt pris på allvar. Däremot bedömer vi att det finansiella ansvaret för detta främst ligger på en statlig nivå.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen har med stöd av Miljöpartiet investerat i flera laddstolpar och detta är något vi vill fortsätta att arbeta med. Naturligtvis i samarbete med staten och övriga aktörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vadstena kommun har idag en hög medelålder och ett relativt högt skattetryck. Miljöpartiet ser ett ökat mottagande av flyktingar inte bara som en naturlig solidaritetshandling. Vi vet också att dessa nya medborgare kommer att berika vår kommun med ökad mångfald, fler arbetande händer inom de kommunala verksamheterna och förutsättningar att på sikt ge ett lägre skattetryck.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet vill: - Verka för ett rikt kulturutbud för alla åldrar. - Verka för att barnen får mer naturupplevelser t ex genom utomhuspedagogik - Ge bra stöd till föreningslivet, såväl idrottsföreningar, kulturföreningar som seniorföreningar, med flera

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Behoven måste styra kommunalskatten och nuvarande nivå kan utifrån det komma att både sänkas och höjas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Vadstenas val:

 • Ersätta alla träd som huggs ner på offentliga platser
 • Göra insatser för att förebygga översvämningar
 • Stärka elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa hos unga