Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi lever i en tid med dagliga rapporter om klimatförändringar och krig. Det är nu, mer än någonsin, som vi behöver en politik för långsiktig hållbarhet och gemensam trygghet! Vår generation måste lösa klimatkrisen och bygga ett samhälle där vi tar hand om varandra. Våldsspiralen måste vändas redan i skolan. Klimatomställningen ska drivas av innovationslust, målinriktad upphandling och nya vanor!

Våra viktigaste lokala förslag

Klimat och miljö i fokus

Väsby behöver stärka det strategiska och konkreta miljö - och klimatarbetet. Väsbys behöver säkra och ge förutsättningar för; - koldioxidbudget -energieffektiva fastigheter - tillagningskök för god klimatsmart mat och mindre svinn - skydda våra skogar - närproducerad mat - cirkulär ekonomi - kraftfullt mobilitetsarbetet för att minska bilberoendet - levande sjöar och vattendrag

Skola

Väsbys elever, lärare och rektorer behöver likvärdiga förutsättningar att klara skolan och sitt uppdrag. Vi vill säkra; - fler lärare och vuxna i skolan och förskolan - ledarskap och kompetensutveckling - mindre barngrupper - stärkt elevhälsa - pojkar och flickor lyckas lika bra - välskötta miljöer utan mobbning - nyanländas lärande & integration SPI på Messingen - utomhuspedagogik & klimatlyft

Skydda Väsbys skogar

Miljöpartiet vill inte se mer bebyggelse i skogen. Vi vill se en framtid där skogarna bevaras och där vi alla har nära till naturen! -Skydda Väsbys skogar i enlighet med vår motion om fler naturreservat. Börja med Bergaskogen. -Ge minst tio procent av kommunens areal strikt skydd senast 2030. - Kartlägg höga naturvärden och vidta åtgärder för att stärka områdena. - Investera i friluftsområdena.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i en majoritet som leder kommunen tryggt och genomför åtgärder för en hållbar omställning. Vi är öppna för en bred blocköverskridande dialog och kommer att styra med dem som ger mest utrymme för den politik som vi går till val på.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver öka inflytandet över hemtjänsten och erbjuda Väsbys äldre det de efterfrågar.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill utveckla ett attraktivt stadsbibliotek och ge plats för kulturskolan att växa. Biblioteket måste ha långsiktiga lokaler där läslust, informationshämtning och bildning kan blomstra. Kulturskolan har kö och behöver mer plats vilket detta skulle medföra.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill bygga vackra och klimatsmarta bostäder och bygga i trä. Vi låser oss inte till någon stil. Varken klassisk eller modern men tycker att nybyggnation sker med omsorg och att det blir vackert.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi anser inte att det kan eller ska förbjudas men ser det inte heller som en hållbar lösning på människors situation i fattigdom.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Klimatförändringar och konflikter kommer att ge fler människor på flykt. Vi anser att vi har förutsättningar att ta emot människor på flykt men behöver arbeta mer med integrationen och hur vi skapar förutsättningar för dem som kommer hit.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja alla ska kunna tillräckligt bra svenska för att omsorgen ska fungera. Testet bör funktionellt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja detta är en fråga som MP Väsby har drivit i Utbildningsnämnden den senaste tiden. Det är orimligt att de kommunala skolorna ska ta det största ansvaret. Alla Väsbys skolor är en del av Väsby och välkomnandet av nyanlända elever bör fördelas jämnt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Genom kommunens bostadsbolag kan vi möta behovet av hyreslägenheter till en lägre kostnad.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Precis som vi ansvarar för tillgången till p-platser så ska vi ansvara för att det finns tillgång till publika laddstolpar på p-platser vid strategiska platser.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är lyhörda för vad Väsbybor säger och vi vill utveckla dialogen med medborgare. Vi ser gärna olika former av medborgardialoger och folkomröstning kan vara en form.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet vill stoppa vinstjakten i skolan och istället investera i varenda elev. De kommande nya skolorna som startas i kommunen bör drivas i annan form än i bolagsform. Vi behöver ha en stark kommunal skola som kan ta det lagstadgade ansvaret som läggs på dem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det ska läggas mer pengar på kulturen i Väsby. Den senaste mandatperioden har Kulturskolan och biblioteket drabbats av kortsiktig finansiering, bristfälliga lokaler och neddragningar. Representanter för kulturlivet i Väsby efterfrågar ökade satsningar och tilltro till kulturens kraft! Konst och utsmyckning är även en viktig del av stadsrummet och ska finnas med i planeringen av nya områden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skattemedel ska användas klokt och gå till förskola, skola och fler trygga vuxna bland våra unga och till omsorg om våra äldre som byggt det samhälle vi lever i. Vi behöver ett aktivt föreningsliv, idrott, bibliotek, konst och kulturliv. Vi måste samtidigt göra nödvändiga investeringar för att säkra omställningen till det energieffektiva hållbara samhället.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Upplands Väsbys val:

 • Införa en koldioxidbudget för att minska kommunens utsläpp
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka elevhälsans resurser