Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det parti som konsekvent driver miljöfrågor och inte är populister. Vi står för det gröna folkhemmet där alla har plats och är inkluderade. Vi står för fred och solidaritet där en bra vård är ett rättesnöre Man ska känna sig trygg en skola som fungerar och ett rättsväsende som både förebygger och lagför korrekt. Givetvis med klimatfrågan i centrum. Vi är det enda klimatpartiet hela vägen ut.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill ha en levande stadskärna och behålla småstadens charm

Vi accepterar inte förslag på att bygga höga hus som inte passar in i centrum.Ett förslag är nu att bygga höghus på Marknadsplatsen , med underjordiska parkeringsytor. Vi behöver ett omtag gällande vår stadsplanering och hur det byggs. Vi behöver gröna ytor och luft för att vi ska må bra. Inte fler pelare som skärmar av ljuset.

Ulricehamn ska bli en ledande miljökommun igen

För 12 år sedan var vår kommun på på en plats bland de 10 bästa i tidningen Kommunaktuellts tävling om bästa miljökommun i Sverige.Nu ska kommunen satsa på att kommunen kommer tillbaka .Det senaste året var kommunen på platsen 250 av ca 290 kommuner i Sverige.

Bäst i Sverige på cykelvägar.

Ulricehamn kommun har på gamla banvallar byggt ut cykelleder mot Borås ,Falköping och Tranemo .Ulricehamn ska fortsätta att öka antalet cykelleder . Nu ligger kommunen på plats 5 i Sverige när det gäller cykelväg om Km per invånare.Under mandatperioden vill mp Ulricehamn att kommunen kommer på första plats.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej vi har samma grundläggande uppfattningar i alla sakfrågor som riksnivån har.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan samverka med de flesta partierna i sakfrågorna men har svårt att samarbeta med SD då de står så väsensskilt från oss ideologiskt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att tänka oss ett samstyre med SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi behöver ta ett omtag på vår stadsplanering. De är viktigt med bostäder men en kraftig förtätning tar bort både ljus och luft. Vi vill ha en ljus stad inte ett betonghetto.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi har en klimatförändring och bygger man en massa hus vid strandkanten blir det problem med både översvämningsrisker samt vår gemensamm tillgång till stränderna.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig I vår kommun har man strypt ner möjligheten kraftigt att bygga vindkraft trots att kommunen är lämplig för vindkraftsbyggande. Vi förespråkar att lokalsamhället ska få ersättning då det byggs och det ska göras med förstånd och förnuft.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi måste minska vår köttkonsumtion men att strikt tvinga fram minst två köttfria dagar är inte en jättebra idè. Bättre är att försöka styra så att det efterfrågas mindre kött och mer alternativa födoämnen

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Personalen är det viktigaste vi har och de har inom vården idag en mycket tuff arbetssituation. Ska de orka kan ju en kortare arbetstid på lite sikt vara en framkomlig vettig väg.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det beror lite på vilka frågor men det kanske inte skulle vara så dumt om fler fick vara med och bestämma inte bara välja en gång vart fjärde år.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Givetvis ska man ha anställda som kan kommunicera men att ha språktest är ju ett misslyckande om den som jobbar och har utbildning inte i samband med den får med sig tillräckliga språkkunskaper in i jobbet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ett kommunalt aktivt bostadsbolag som satsar på enkla billiga boende låter bra och som idè inte dumt alls. Det är ju idag en konstant brist på billiga bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Gör de ett bra jobb så ok men vi vill inte ha en massa klippare med låg bemanning i sin verksamhet som ger dålig vård och ser vinst före kvalitè.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Klarar inte marknaden av det så varför inte. För att det krävs en himla massa laddstolpar om vi nu ska övergå till elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi tar inte emot så många och har inte de problem som uppkommer om man koncentrerar för många som invandrat på samma ställe

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Ser inte att det behövs en massa privata skolutförare i kommunen i dagsläget. För vad är det tänkt att de ska tillföra? Bra driftsformer är föräldrakooperativ och mindre sammanslutningar som driver utbildning. Stora koncerner ser inte vi som något som behövs i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Man kan försöka hitta pengar via regionen i olika projekt och på så sätt utveckla kulturlivet. Ett levande kulturliv är en motor på flera sätt och det finns utvecklingsmöjligheter. Vi får väl se vad de nya biblioteket kan tillföra i kulturbrygden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Om det finns akuta behov till exempel inom vården eller skolan så kan man inte spara sig ur de problemen och då ken det uppstå ett behov av att kanske höja skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ulricehamns val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Ge alla kommunaställda rätt till heltidstjänster
 • Utöka stödet till ridskolan

Så svarar MP: Extra viktig anställa fler lärare ge kommunenspersonal heltid utökastödet till ridskolan