Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Om man vill lyfta fram ett ett parti - som arbetar långsiktigt och verkligen vill arbeta för att lösa klimatkrisen. - som är medmänskligt och vill att alla människor ska vara med i ett grönt samhällsbygge - som ser hopp istället för hat som en ledstjärna

Våra viktigaste lokala förslag

Se till att ”Fossilfritt Uddevalla 2030” verkligen genomförs!

Miljöpartiet var drivande för att få till ”Fossilfritt Uddevalla 2030”. I dag pågår ett arbete i den kommunala organisationen, men det är oerhört viktigt att detta arbete inte stannar vid ord utan verkligen genomförs! Arbetet måste stötta och driva på förändringen i hela kommunen, både i kommunens egen verksamhet, på företagen och hos de enskilda människorna. MP är en garant för att detta sker!

Bra skolor i Ljungskile!

Den politiska majoriteten (S+M+L+C) driver fortfarande en enda stor skola i Ljungskile. Redan i augusti förra året började vi ifrågasätta utformningen av förslaget till skola och detta fördjupades under hösten. MP vill att vi ser på alternativa utformningar för skolan för att åstadkomma en bra och säker skolgång för barnen i Ljungskile, vi behöver ta ett omtag och göra det nu!

Ge barnen en framtid - hur man får bort brott och segregation

MP vill skapa ett Uddevalla där alla barn har en framtid och är en del i det svenska samhället och därför inte rekryteras in i kriminalitet. Vi vill arbeta för ett tryggt Uddevalla där alla känner att de har en plats! Hårdare tag mot gängbrottsligheten kan hjälpa kortsiktigt, men den långsiktiga lösningen är att rycka undan brottslingarnas vinster och status och få bort segregationen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte som vi är medvetna om i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan samarbeta med alla utom med Sverigedemokraterna. Vi har styrt kommunen tillsammans med: Alliansen Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Alliansen och Uddevallapartiet Det viktiga för oss är att få saker gjorda och vårt inflytande har varit långt större än antalet mandat i kommunfullmäktige antyder.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är dyrt och riskfyllt och som Naturskyddsföreningen skriver: "Att satsa på små modulära kärnkraftverk (SMR) just nu blir troligen både dyrt och tidskrävande, en onödig distraktion från den snabbare, billigare och säkrare utbyggnaden av vindkraft och solenergi.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det bästa hade varit om vi inte hade haft en segregation i Uddevalla, att vi hade haft samma befolkningssammansättning på Ammenäs som på Dalaberg, men bostäderna är mycket dyrare på Ammenäs och man måste ha bil. Därför söker asylsökande sig till dels där det är billigt, dels där de kan få hjälp trygghet från landsmän. Det är absurt att flyktingar från Ukraina inte får bo hos släkt och vänner.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill utreda om vi inte kan hitta en bättre lösning med två skolor. Det finns i dag en lösning som verkar vara bättre än den som majoriteten (S+M+C+L) föreslår och som i bästa fall blir billigare och snabbare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns redan begränsningar i vad kommunen får göra. Men förslaget innebär att om en ny privat verksamhet etablerar sig i Uddevalla så skulle de kunna kräva att kommunen lägger ner sina bolag. De är Uddevalla Energi, Ua Omnibus, Ua Turist, Ua Hamn, Ua Vatten och moderbolaget Ua Utveckling.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det vore bra för både brukare och anställda och skulle hjälpa till att lösa problemet med delade turer. Problemet är dels kostnaden och dels att rekrytera nyanställda, vi kommer att få brist på personal det kommande årtiondet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är mycket viktigt att brukarna känner sig trygga och kan kommunicera med sin personal, och språkproblem existerar, men vi föreslår istället att nyanställda som har brister i sin svenska får arbeta tillsammans med erfaren personal för att snabbt komma in i språket. På så vis löser vi både nyrekryteringsproblem och avlastar personalen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Friskolorna får samma skolpeng som de kommunala skolorna, men har inte samma skyldigheter. Ska vi ha friskolor ska de också ta emot nyanlända elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Uddevalla kommun använder sig av stiftelsen Uddevallahem för allmännyttiga bostäder. Om förslaget innebär att hitta och stödja finansieringslösningar för Uddevallahem som hjälper dem bygga billigare, så är svaret ja. Om förslaget innebär att kommunen ska gå in och subventionera hyror för nya hyreslägenheter så är svaret nej.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Privata företag driver redan både äldreboenden och hemtjänst, förslaget föreslår något som redan är tillåtet. Miljöpartiet anser att om privata företag gör vinster i välfärden så ska vinsterna stanna i välfärden, det omfattar både skola, vård och omsorg. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunens energibolag Uddevalla Energi hanterar de flesta publika laddstolparna i kommunen. De har en beläggning på 10% - 20%, dvs de står tomma största delen av tiden. Vad som behövs är dels snabbladdare (>20 kW), dels laddstolpar vid flerbostadshus och arbetsplatser, så att även boende i lägenhet ska kunna skaffa elbil. Där erbjuder UE lösningar till fastighetsägare för deras boende.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Antalet flyktingar ska fördelas solidariskt mellan kommunerna efter storlek och förmåga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi tror på den kommunala skolan, även om den kan bli bättre. När Miljöpartiet förr drev frågan om privata skolor var det för att ge möjlighet för alternativa skolformer och ex. föräldrakooperativ, inte för att ge stora koncerner möjlighet att tjäna pengar. Vinster i skolan ska stanna i skolan, då minskar nog storföretagens intresse...

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur är viktig både för individers välbefinnande, hälsa och utveckling, men också för att locka individer och företag att flytta till Uddevalla. Därför är en satsning på kultur en satsning på kommunens utveckling och Miljöpartiet tror att det är en lönsam satsning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Den allra största delen av skatten går till skolan och socialförvaltningen som driver hemtjänst och äldreomsorg. Det är verksamheter som måste betalas på ena eller andra sättet, och då är skatt en bättre lösning än avgifter. Å andra sidan så är skatten tung för dem med låg inkomst och det är skäl för att hålla nere skatten, även om behoven är stora, så kompromissen är att ha kvar dagens nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga kommunala solcellsanläggningar
 • Öppna fler demensboenden för äldre

Så svarar MP: Redan på gång: Heltidstjänster och Medborgarhus. Gratis parkering leder till färre besökare, det såg vi under pandemin. Service ger kommunen till alla företag. Spårvagn, skoj, men vinsten jämfört med elbussar? Samhällskunskapsutbildning - bara för att man bor på ett visst ställe? Tvinga fram eller betala folk för att delta?