Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Tyresö

Våra viktigaste lokala förslag

Ett hållbart lokalsamhälle

Vi vill ha ett Tyresö med nära till natur, lek och service. De flesta ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt i sin vardag. Vi bygger centrum- och kollektivtrafiknära och sparar på vår värdefulla närnatur. Maten vi serverar i våra skolor och äldreboenden ska vara god, klimatsmart och så närproducerad som möjligt.

En plats för alla

Till Tyresö ska alla känna sig välkomna, oavsett om du flyttar hit från en annan kommun, är nyfödd, eller om du kommit hit för att fly undan krig och förtryck. Samhället ska bidra för att varje människa ska nå sin fulla potential. Skolan har ett särskilt viktigt uppdrag i detta. Tidiga och förebyggande insatser fångar upp den som är på väg att hamna snett.

Mer demokrati

De som bor och verkar i Tyresö ska bli mer delaktiga i samhällsutvecklingen. Omställningen till ett klimat- och miljömässigt hållbart samhälle förutsätter att fler kan vara delaktiga i att minska utsläppen. Fortbildning och dialog med företag, föreningsliv och hushåll, skapar en kännedom om hur vi minskar vår miljöpåverkan och förankrar besluten som behövs för att nå dit.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En gång- och cykelbro över Drevviken skapar en helt ny resmöjlighet för Tyresöborna. Det blir en snabb genväg till stora delar av Södertörn, och ger dessutom en möjlig resväg med pendeltåget från Skogås.

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Den som är dömd och har avtjänat sitt straff ska inte behandlas annorlunda än någon annan.

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är positiva till fler bostäder i Tyresö. Exakt hur många det blir, och hur stor andel som blir hyresrätter, är svårt att säga. Det beror på både efterfrågan och de ekonomiska förutsättningarna.

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi har jobbat länge för att få in högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Vi vill förbättra gymnasiets attraktivitet och få fler ungdomar från Tyresö att välja Tyresö gymnasium.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Sverige ska vara en fristad för de som flyr från krig och förtryck. Vi behöver en rättvis fördelning mellan Sveriges kommuner när det kommer många flyktingar. De som redan har tagit emot sin beskärda del kan naturligtvis välja att ta emot fler än så om de vill.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är slitsamt att jobba inom omsorgen. Vi vill ha ett arbetsliv där alla orkar hela vägen till pensionen. Vi vill börja med att prioritera de som har närmast till pensionen att trappa ner arbetstiden med bibehållen lön.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För oss är det inte viktigt med just köttfria dagar. I Tyresö erbjuder vegetariska alternativ varje dag. Vi minskar de totala inköpen av kött, och ökar inköpen av ekologisk mat. Köttet vi köper ska vara från Sverige. Maten ska vara både god och hälsosam, samt minska belastningen på miljö och klimat.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En förutsättning för att bli anställd i Tyresö är att man har rätt kompetens för jobbet. Det behövs inte särskilda språktest för detta. Kompetens inom svenska och andra språk är något som hanteras i rekryteringen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är för en blandning av verksamhetsformer. I Tyresö är alla aktörer som sköter sig välkomna. Kommunen har ett ansvar att det också finns kommunala äldreboenden och hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen har precis tagit fram en plan för att få fram fler laddplatser i Tyresö. Sen är det inte kommunen som ska driva laddplatserna, det gör privata aktörer bättre.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill ha en likvärdig skola. Samma regler ska gälla för både friskolor och kommunala skolor. Det gäller även den här frågan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har idag ett väldigt stort utbud av friskolor i Tyresö. På sikt vill vi ha möjlighet att erbjuda bra kommunala skolor till fler elever i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur berikar människors liv. För många kan kulturen vara en dörröppnare till ett bättre liv i både stort och smått. Vi vill att fler ska få möjlighet att både uppleva och utöva kultur i Tyresö.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet har varit med och både höjt och sänkt skatten under denna mandatperiod. För oss är inte det viktigaste exakt hur många öre skatten är på. Det viktiga är att vi har en bra verksamhet och en stabil ekonomi i kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Tyresös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Öka andelen närproducerad mat i skolor och äldreboenden
 • Öppna en träffpunkt för seniorer i varje kommundel

Så svarar MP: Vi prioriterar de frågor som leder mot social och miljömässig hållbarhet. Vi har redan genomfört mängder av åtgärder och har många fler på förslag. Du hittar mer om vad vi gör på https://www.facebook.com/mptyreso