Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill du satsa mer på skolan i Trelleborg ska du rösta på oss. Vi är också en stark röst mot att kommunens resurser går till hamntrafikens utmaningar istället för skola, vård och omsorg. Vi värnar Söderslätt och åkermarken och vill inte bygga jättefängelse. Vi tar kampen för miljö, klimat, lika rätt och jämställdhet. Trelleborg ska bidra att hitta nya bättre lösningar för ett hållbart samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Mer resurser till skolan

Att satsa på skolan är att satsa på framtiden. Barnen och personalen är värda mer än idag. I vår senaste budget satsade vi i särklass mest av samtliga partier på skolan. 50 miljoner mer än styret. Att satsa mer på skolan är vårt största vallöfte.

Färre lastbilar genom eller runt Trelleborg

Antalet lastbilar igenom Trelleborg ökar rejält. Dessutom får Trelleborgs skattebetalare stå för miljardnotan när ny östlig infart, orimligt dyr östlig ringväg och en ytterligare västlig ringväg ska byggas. I Miljöpartiets Trelleborg är det hamntrafik och staten som betalar dyra hamntrafikvägar. Istället för att kraftigt öka lastbilstrafiken vill vi minska den med mer gods på spår och sjöväg.

Ja till Sveriges bästa jordbruksmark och nej till att bygga jättefängelse på den

Tyvärr är Sverige bara självförsörjande till 50% vad gäller mat. Trelleborg har landets bäst åkermark. Att då lägga ett jättefängelse mot en stark folkvilja på vackra Söderslätt blir helt fel. Fängelset ger få jobb i förhållande till sin enorma yta. Tillsammans med ringväg och fängelse försvinner ca100 hektar av prima åkermark. Miljöpartiets tar ansvar genom att värdera marken som föder oss högre.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad vi kan se.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan göra större skillnad om vi är med och styr. Ett brett samarbete med MP, S, C, och eventuellt V och VS om det behövs, tror vi kan nå en majoritet i fullmäktige. Det vore önskvärt då en majoritet kan leverera mer politik än en minoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, M och KD.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Trelleborg behöver färre lastbilar, inte mer vägar. Styrets planer på östlig ringväg, ny västlig ringväg samt östlig infart och lastbilsparkering har en samlad kostnad på över 1000 miljoner kronor. Kommunen har skrivit "medfinansieringsavtal" med Trafikverket där kommunen tar 100% av kostnaden och Trafikverket 0%. Kommunens resurser behövs mer inom skola, vård och omsorg.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljötänk leder ofta till långsiktiga ekonomiska vinster. Större miljötänk minskar slit och släng mentaliteten och är i grunden nödvändigt för mänskligheten. Byggsektorn är en väldigt viktig aktör för att nå ett mer hållbart och miljösmart samhälle.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Jättefängelser blir inte bättre för att de läggs på Sveriges bästa åkermark. Åkermarken och kulturlandskapet ska prioriteras. Trelleborgs kommun måste agera smartare än att satsa på etableringar som ger så få jobb per yta såsom det enorma fängelset ger.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Trelleborgs kommun har relativt få bolag som konkurrerar med det privata näringslivet i jämförelse med andra kommuner. Däremot ska kommunen öppna upp och utveckla sina upphandlingar och hantera det kommunala bolaget hamnen på mer marknadsmässig grund.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I grunden är det positivt att äta mer vegetariskt, men att införa obligatoriska köttfria dagar är fel fokus anser vi. Vi vill fokusera på god, hälsosam och klimatsmart mat, vilket kommer vara bra för både elev och planet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet är positiva till att sänka arbetstiden, men ser att detta behöver göras successivt över tid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Styret i Trelleborgs kommun har varit dåliga på att lyssna in kommuninvånarna. Styret i Trelleborgs kommun har varit dåliga på att lyssna in kommuninvånarna. Stora frågor avgörs utan att det varit val emellan att frågan väckts och beslutet klubbas. Därmed minskar medborgarnas inflytande vilket det behöver det bli ändring på.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Allmännyttan är viktig för att minska segregationen och möta den mänskliga rättigheten att få tak över huvudet. I nya stadsdelar som sjöstaden är det viktigt att personer med olika storlekar på plånboken och olika förutsättningar kan bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns många anställda inom de privata bolagen som gör mycket viktiga insatser för de äldre i Trelleborg. Samtidigt är det dåligt när stora vinstdrivande företag gör stora pengar på skattemedlen som ska gå till vård och omsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att möjliggöra för fler att satsa på elbil är laddinfrastrukturen viktig. Kommunen får renare luft, mindre buller och bidrar till mindre klimatpåverkan om fler byter bensin- eller dieselbilen till elbil, bio- eller vätgas.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Trelleborg ska dra sitt strå till stacken när krisen är framme och asylsökandet ökar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Nyligen erbjöds en privat aktör extra stöd i mångmiljonbeloppet för att göra samma sak som de kommunala skolorna gör. Så ska det inte gå till. Mer resurser ska satsas på skolan. Dessa resurser ska inte leda till att stora skolkoncerner ska kunna gå med större vinst, utan till att ge bättre förutsättningar för eleverna och personalen i skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är central för ett levande och välmående samhälle. Med de stora överskott kommunen gjort de senaste året finns det stort utrymme att satsa mer på kulturen i Trelleborg. Miljöpartiet vill bland annat stärka kulturskolan, studieförbunden, museet och biblioteket i Trelleborg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Idag satsar Trelleborgs kommun minst av alla kommuner i Sverige på grundskola. Det kommer stå Trelleborg dyrt. Vi kanske kan klara av att satsa mer på skola, vård och omsorg genom att satsa mindre på östlig infart och ringvägar. Men vi utesluter inte att skattesatsen tar ett litet steg närmare nivåerna i Malmö och Lund för att satsa mer på den offentliga servicen i Trelleborg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Trelleborgs val:

 • Anställa lärarassistenter för att förbättra studieron
 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Minska gruppstorleken i kommunens förskolor

Så svarar MP: Att satsa mer på skolan är vårt största vallöfte. Vi säger nej till att satsa 1000000000 på hamntrafikens bekymmer och vill istället minska lastbilsflödet genom Trelleborg. Vi värnar åkermarken och slättens kulturmiljö genom att säga nej till ett jättefängelse som ger väldigt få jobb i förhållande till dess enorma storlek. Vi satsar mer på kultur, fritid och arbetet med lika rätt och jämställdhet.