Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Tranås

Våra viktigaste lokala förslag

Fältassistenter

För att stötta ungdomar, bygga förtroende och förebygga brottslighet vill vi att kommunen anställer 2 fältassistenter. Dessa kan i samverkan med skola, socialtjänst, fritidsgård, polis och framförallt ungdomarna själva bidra till att vi får en tryggare kommun att växa upp och leva i.

Cykelväg till samhällena

Vi vill knyta ihop Tranås stad med kommunens fyra mindre samhällen, Gripenberg, Linderås, Adelöv och Sommen med fungerande snabba cykelbanor för att möjliggöra för smidig pendling. För oss är det väldigt viktigt att cykelbanorna är anpassade för just cyklister och att det ska gå snabbt från punkt A-B. I förlängningen vill vi också bygga ut cykelinfrastrukturen till våra grannkommuner.

Färre barn i barngrupperna

Vi vill ha färre barn i varje grupp på framförallt kommunens förskolor, men även i grundskola. För att kunna se alla barnen och svara upp mot de behov varje enskilt barn har samt genomföra en pedagogisk verksamhet vill vi hellre ha fler mindre grupper med mer personal än få och stora enheter.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla behövs för att ställa om samhället. Både politiken, näringslivet, föreningslivet och privatpersoner behöver hjälpas åt. Där är klimatrådet en mötesplats för omställning i teori och praktik.

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I vissa situationer i livet har man inte mer att ge. Då måste samhället fungera som skyddsnät oavsett personens egna förmåga till motprestation.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Mat efter säsong med långt klimatavtryck är ett konkret sätt för kommunen att visa vägen i omställningen till ett hållbart samhälle.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att låta fler dela på arbetet så att de som jobbar håller längre och får bättre livskvalitet är något vi strävar mot.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Miljöpartiet Tranås har hoppat över denna fråga