Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Tjörn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det ENDA miljöparti som finns. Vi vill tillsammans med övriga samhälls aktörer skapa den gröna omställningen, det nya GRÖNA folkhemet. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.

Våra viktigaste lokala förslag

Koldioxidbudget och klimat och energiplan

Att kommunen skall ta fram en koldioxidbudget som visar med vilken fart vi ska fasa ut kommunens utsläpp. Denna ska vi sedan kunna mäta våra utsläpp mot varje år. Även anta en klimat- och energistrategi. Tjörns kommun har goda förutsättningar att bli självförsörjande på el med hjälp av sol, vind och vågkraft. Målet är att nå dit år 2040.

Öka hållbar närproduktion av livsmedel.

Kommunen ska bistå och underlätta för etablering av mindre gårdar för närproduktion av livsmedel

En skolstruktur med hög ambitionsnivå.

Samverkan mellan lärare samt strukturer som förbättrar lärarnas och rektorernas förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är viktiga faktorer för goda kunskapsresultat. Hur vår skolstruktur är utformad har stor betydelse. Vi har en hög ambitionsnivå och efter att lyssnat på professionen är vi för 2 st nav. Vi låter expertisen bedöma och styra var de olika naven ska ligga och utvecklas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Grönt styre med fokus på långsiktig hållbarhet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill samtala med alla men samarbetar inte med SD och Tjörnpartiet

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Tjörn

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det enda förslaget som tar ett samhällsperpektiv och skapar förutsättningar för en skola med hög abitionsnivå. Utöver detta får vi 250 nya bostäder, äldreboende och en samlad socialtjänst. Utan att behöva ta ny mark i anspråk. Det enda socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara förslaget.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Tjörns kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig ALLA SKALL med när Sverige ställer om. Dessutom kan kommunen få ekonomiska vinster om vi agerar smart.

Tjörns kommun ska starta kollektivtrafikbolag tillsammans med Stenungsund och Orust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala har tillskillnad från dom privat har ofta även allmänyttigt uppdrag. Frågan är inte så självklar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Inte bara. Vi tänker att alla kommunens medarbetare skall arbeta 6 timmars dagar som en del av hållbart arbetsliv.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker kanske att dialogen och samtalet skall vara bättre mellan valen. Exempelvis via medborgardialoger.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta finns redan via utbildningskraven som finns. Bättre att arbete för att ha en inkluderande arbetsplats.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla skall ha förutsättningar till ett gott liv.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi bör begränsa vinstuttag och ha högre krav på uppföljning. Snarare satsa på intrapenader och personalkooperativ.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Laddstolpar är ett gemensamt ansvar. Här behöver näringslivet och kommunen arbeta tillsammans. Näringsliv äger och kommunen skapar förutsättninger.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är en självklarhet att vi skall ta emot utifrån behoven. För oss handlar det om solidaritet med alla världens människor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Skolan skall förstatligas!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi får oerhört mycket samhällsnytta för lite pengar idag. Kommunens arbete inom aktuell nämnd är kärnan av vårt förebyggande sociala arbete. Vårt kulturutbud är dessutom en del av vår attraktivitet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Skall vi klara av omställningen måste vi våga investera.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Tjörns val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Starta busslinje mellan västra Tjörn och Göteborg
 • Starta kollektrafik med båt till fastlandet