Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi gör skillnad på riktigt! Det var tack vare oss som nedläggningen av Fröjereds skola och förskolan i Madängsholm stoppades. Vår motion om att införa en koldioxidbudget gjorde att kommunen tog ett stort språng uppåt i miljörankningen och ger oss förutsättningar för ett handlingskraftigt klimatarbete. I vårt valmanifest har vi 20 skarpa förslag på hur Tidaholm kan bli bättre och hållbarare!

Våra viktigaste lokala förslag

Strategisk klimatomställning

Ett långsiktigt hållbart miljötänkande ska genomsyra alla beslut. Inga beslut får fattas som inte har säkrats mot kommunens koldioxidbudget. Nya investeringar får inte göras som ger ökade klimatutsläpp. Ett lokalt klimatråd ska inrättas, med bred representation från näringsliv, föreningar, organisationer. Syftet är att främja klimatomställningen i hela samhället.

En jämlik skola i såväl landsbygd som tätort

Vi vill ha en jämlik skola där alla elever ges samma förutsättningar. Vi vill behålla landsbygdsskolorna och ge dem frihet att utvecklas utifrån lokala möjligheter och initiativ. Vi vill att god, ekologisk mat serveras och att måltidens potential som pedagogisk resurs tas tillvara. Alla barn ska lära sig varifrån maten kommer och hur man äter hälsosamt och klimatsmart.

Etablera en Fritidsbank

Vi vill inrätta en Fritidsbank – ett ”bibliotek” för sport- och fritidsutrustning. Konceptet finns på över hundra platser i landet. En Fritidsbank kan göra skillnad för såväl folkhälsa (inspirerar till fysisk aktivitet) , miljö (minskad konsumtion) som jämlikhet (de som annars inte skulle ha råd kan pröva aktiviteter). Det kan också fungera som en bra plats för arbetsträning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt förstahandsval är att det borgerliga styret fortsätter. Vi har fått större gehör för vår politik där än i vårt tidigare samarbete med S och V.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har en god relation till SD lokalt men kommer inte att ingå i styre med dem.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Landsbygdens utveckling är en avgörande framtidsfråga. En förutsättning för att unga familjer ska vilja bosätta sig på landsbygden är närheten till förskola och skola. En nedläggning av Fröjereds skola kan skapa en negativ spiral där området tappar i attraktionskraft, vilket är negativt för hela kommunen. Fröjereds skola är omtyckt och har hög kvalitet. En nedläggning vore dumdristigt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är inget självändamål att kommunen driver bolag utan det ska endast ske om det finns ett syfte med det. I Tidaholms kommun anser vi inte att det finns några kommunala bolag som skulle kunna avvecklas.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är i grunden positiva till idén men tror inte att det ekonomiskt går att införa generellt för all personal, men vi vill utreda om arbetstidsförkortning kan möjliggöras för den personal som är äldst.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Hur många folkomröstningar som ska hållas har vi ingen åsikt om, det är upp till medborgarna. I de fall ett upprop för en folkomröstning får det stöd som krävs för att frågan ska behandlas av fullmäktige kommer vi att rösta för att folkomröstning genomförs.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är jätteviktigt att vårdtagare och personal kan kommunicera på ett tillfredställande sätt. Men vi vill hellre att de med svaga kunskaper i svenska får språkundervisning parallellt med jobbet. Man lär sig språk mycket snabbare om man använder det "på riktigt" än bara sitter vid skolbänken.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tror att det utbud av billiga bostäder som finns räcker så vi anser inte att frågan är riktigt relevant för Tidaholms kommun. Dock är detta ett motiv till att behålla Tidaholms Bostadsbolag (se fråga 2).

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är inte emot etableringar av privata vårdgivare men vi vill inte att den befintliga verksamheten i kommunen privatiseras utan tror att den både sett till kvalitet och ekonomi bäst sköts i kommunens regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig En snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen behövs för att klimatomställningen ska kunna ta det språng som krävs. Vi driver också på för att laddstolpar ska installeras i hela kommunen, inte enbart i tätorten.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Flyktingmottagning ska ske solidariskt utifrån kommunens storlek. Ingen kommun ska kunna välja att ställa sig utanför detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns inga privata skolor i kommunen idag. Skulle en privat skola med särskild inriktning (t.ex. montessori) vilja etablera sig är vi inte i grunden negativa till detta men vi tror inte att elevunderlaget finns i nuläget.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi lägger redan idag mer på kultur än jämförbara kommuner vilket vi ser som mycket positivt och vill fortsätta med!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I nuläget ser vi inget behov av någon förändring men skulle vi ställas inför ett svårare ekonomiskt läge väljer vi hellre att höja skatten än att skära ner på den kommunala servicen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Tidaholms val:

 • Fler cykelbanor
 • Planlägga fler byggklara bostadstomter
 • Servera mer ekologisk mat i skolorna