Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Rösta för ett grönare Värmland och Sverige Ett långsiktigt hållbart Värmland som förändrar världen. Med livskvalitet, välfärd och god miljö. Där vi, våra barn och barnbarn får lika möjligheter till ett bra liv. För satsningar på miljö och klimat Mer jämställdhet, Levande landsbygd, Bra vård nära dig. Bra kollektivtrafik nära dig. Mindre hälsofarliga kemikalier i mat och material Öka ekologiskt

Våra viktigaste lokala förslag

Långsiktig energiförsörjning

Öka självförsörjningsgraden på energi med t.ex. energieffektivisering, solceller, vindkraft, biogas, fjärrvärme. Detta för att minska miljö och klimatpåverkan samt bidra till att bli fossilfri kommun

Utnyttjandet av natur och mänskliga resurser

Hållbart brukande av skog och jord. Öka självförsörjningsgraden av mat, tex. närproducerat, genom krav i upphandling Öka antal ekologisk jordbruksareal genom krav i upphandling Hållbart arbetsliv genom t.ex. minskad arbetstid. Bygga för folkhälsan ett badhus Fortsätta utbyggnad av cykelbanor

Transporter

Nya innovativa och effektiva lösningar tas fram för transporter på landsbygden. Kooperativ samåkning ska stödjas. Kooperativ samarbete och samägande för framtagande av förnyelsebara drivmedel. Konvertering av bilar till förnyelsebara drivmedel. Bilpool Kunna åka med skolbuss

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Där miljöpartiet för mest gehör för sina frågor i den valtekniska samverkan som sker efter valet. Vi vill helst styra efter valet om vi får majoritet av röster.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kan inte tänka styra efter valet tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns redan en plan för detta och när de områdena är använda kan nya planläggas där det finns den rätta förutsättning för närboende, vind och natur. Samt att del av vinsten ska återföras till kommunen och de som är berörda. Det är viktigt med förnyelsebar energi samt del av vinsten kommer till kommuninnevånare

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att kunna simma och upprätthålla detta. Viktigt för alla att kunna röra sig och hålla sig friska genom rörelse i vatten. Ett badhus där alla åldersgrupper kan vara och motionera. Vid rehabilitering så är vattengymnastik en bra behandlingsmetod. Vattenvana ger färre drunkningsolyckor

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bron behövs för att minska den tunga trafiken genom Sunne tätort. Minska utsläppen samt buller som trafiken orsakar. Säkra skolvägen för våra barn.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det ska finnas olika minst två olika rätter att äta, både vegetarisk och närproducerat/ekologisk mat

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala bolag behöver ej gå med vinst. Privata näringslivet vill tjäna pengar och det som kostar t.ex i vård och omsorgen är ju personalen, vilket innebär mindre personal. Detta resulterar i sämre förutsättningar för arbetstagarna och vårdbehövande.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ska människor orka arbeta till pension så behövs en sänkning av arbetstiden. Samhällskostnader för sjukskrivningar och flykt från äldreomsorgen skulle förbättras på detta sätt och bli mer attraktivt. Vi vill också ha färre antal personer som besöker vårdtagare i hemtjänsten

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det ska gälla relevanta frågor som det tex var om byskolor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla nyanställda ska ha utbildning så att de klarar sin arbetsuppgift.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Billiga kan byggas enligt träbyggnadstrategin samt bygga plusenergilägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ska gälla för företag som inte driver det i vinstsyfte eller tar ut vinster. Vinster ska gå tillbaka till vården.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bra med fler laddstolpar i kommunen

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Viktigt med bra mottagning av flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har idag en skola som är privat och inte vinstdrivande skola. Vilket är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är viktig för Sunne Kommun. Kultur är bra både för kropp och själ samt att ge nya upplevelser och tankeställare.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Sunnes val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga kommunala solcellsanläggningar
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor