Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Skara

Varför ska väljarna rösta på er?

Klimatkrisen är inte över, trots pandemi och krig i Ukraina, så måste vi nu snabbt ställa om vårt samhälle för att klara 1,5 gradersmålet. Vi får inte tappa tempo oavsett det som händer runtomkring, det inte finns någon "back-växel" om vi missar målet. Miljöpartiet har gång på gång visat att det är det i särklass bästa alternativet bland de politiska partierna när det gäller klimat och miljö.

Våra viktigaste lokala förslag

Miljömässigt och socialt anpassat byggande

Att kommunen ska ge stöd för miljö- och klimatmässigt anpassat byggande. Byggandet av hyresrätter ska göras på ett sätt som både ger bästa möjliga klimateffekt och är tillgängliga för alla, även de med låga inkomster. Gärna mer byggande i trä och med återanvänt material.

Klimatkonsekvensanalys av alla beslut

I likhet med Barnkonsekvensanalys-metoden, så anser vi att alla beslut som tas i våra politiska organ ska klimatkonsekvensanalyseras, för att kunna visa på vilken nytta beslutet får kopplat till vår klimat- och miljöpolicy.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt anser vi att vår riksdagsgrupp har gjort några avsteg från de grundläggande värderingar som vi har, bl.a. vad gäller NATO-frågan. Men också pga kompromisser i den sk januariöverenskommelsen med Centern och Liberalerna "tvingats" acceptera en del saker som inte är förankrade i vår ideologi.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna ha fler gröna mandat, men räknar ändå inte med egen majoritet. Så, tillsammans med de samarbetspartier vi har haft under flera mandatperioder bakåt hoppas vi kunna få majoritet i fullmäktige.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, med en ideologi och grundsyn som är motsatt vår.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Skara

Kommunen ska prioritera att växa till 24 000 invånare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Antalet invånare får inte vara överordnat mål. Målet för Skara kommun ska vara att ge invånarna, oavsett antal, ett bra och utvecklande liv.

Stadsbusstrafiken ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kollektivtrafiken är ett utmärkt sätt att transportera sig för alla och borde vara väl utbyggt, såväl i tätbebyggt område som på landsbygden. Det är dessutom miljömässigt effektivt och bra. Vi vill egentligen att alla ska kunna åka fritt kollektivt, men särskilt viktigt är det för pensionärer.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är en stor fördel om vi alla minskar köttmängden, särskilt industriellt producerat kött. I skolan bör maten som serveras vara lokalt framtagen och ha en miljöcertifiering. Kött från naturbetesdjur är ok, men för att maten inte ska bli orimligt dyr måste det bli färre dagar med kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Finns ingen anledning. Kommunen bör ha den typ av verksamhet som gagnar medborgarna och formerna för den verksamheten får kommunen själv avgöra.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns goda exempel på att detta har genomförts med bra resultat. Egentligen borde vi alla sträva efter att minska heltiden till sex timmar. Men, särskilt arbeten som är tunga och slitsamma, borde snarast få sänkt arbetstid som norm.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är svårt att se nyttan med folkomröstningar på lokalplanet. I undantagsfall kan det vara motiverat.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En kombination med utbildning i yrket och språkundervisning bör vara lämpligt för att kunna få anställning. Det är bättre att ge möjlighet till utbildning för språksvaga genom praktik.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen har ett socialt uppdrag, där boende ingår. Därför bör kommunen, genom t.ex. sitt bostadsbolag, kunna finansiera hyresrätter som är tillgängliga även för de med låg inkomst.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Icke vinstdrivande organisationer och företag är rimliga samarbetspartner för kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Parkeringar som är allmänna och som är för pendling bör utrustas med laddmöjligheter.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Flyktingmottagande är en nationell angelägenhet och alla kommuner ska utifrån sina förutsättningar ta emot det antal som är rimligt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skolan bör vara likvärdig och utan vinstsyfte. Att bedriva skola är ett samhällsuppdrag. Privata företag har inte samma syfte.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skara kommun har i förhållande till sin storlek ett tämligen bra och rikligt kulturliv. Kommunen bidrar på ett förtjänstfullt sätt till det.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Egentligen borde även kommunalskatten vara progressiv. Men eftersom den inte är det, måste kommunalskatten hanteras med försiktighet. Ändå ser vi behovet av att kunna satsa mer på skola och omsorg, vilket kräver mer ekonomiska resurser.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Skaras val:

 • Bygga ett nytt äldreboende i Axvall
 • Bygga solceller på kommunens byggnader
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor