Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda paritet som konsekvent arbetar för hållbarhetens tre dimensioner. Stimulera små- och medelstora företag till utveckling av hållbara pållrodukter. Skapa en skola där ingen elev lämnas i sticket. Avgiftsfri kulturskola. Lokalcirkulation av näringsämnen inom jordbruket, tex rötslam. Biologiskmångfald, fler ängar i stan och fler naturreservat.

Våra viktigaste lokala förslag

• Satsning på barn och ungdomar för social hållbarhet

- Erbjuda våra barn och ungdomar kostnadsfria fritidsaktiveter. - Alla barn och ungdomar erbjuds kostnadsfri kulturskola. - Stöttning till föreningar som satsar extra på barn i riskzon och barn som är utanför. - Satsning på utbildning till tränare och andra som arbetar med barn och ungdomar i hur man lämpligt bemöter barn med beteendesvårigheter. För ett socialt hållbart samhälle.

• Ekonomisk hållbarhet

• Stimulera företag att satsa på hållbara produkter och uppmuntra till självhushållning i ett ekonomiskt hållbart samhälle.

Ekologisk hållbarhet

• Garantera ett rötslam som kan användas inom ett ekologiskt hållbart jordbruk.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill ha en statlig skola.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att miljöpartiet ingår i beslutande organ lokalt, regionalt och på riksplanet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverige domokraterna och KD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nuvarande lokaler behövs för tjänstemännen inom kommunförvaltningen.

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Viktigt att känna att man är en del av samhället.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Miljöpartiet Sjöbo har hoppat över denna fråga

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Miljöpartiet Sjöbo har hoppat över denna fråga

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Viktigt att bibehålla kunnig personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En självklarhet

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att göra det möjligt att komma in på bostadsmarknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Val är svårt, speciellt när man ärhar behov av äldrevård och hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig En förutsättning för en fossilfri fordonsflotta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Flyktingar är en tillgång.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunen satsar idag minst av alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Miljöpartiet Sjöbo har hoppat över denna fråga