Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Sala

Våra viktigaste lokala förslag

Långsiktig plan för Salas skolor

Salas skolväsende har i dagsläget svårt att fokusera på sitt egentliga uppdrag och lägger stora resurser och mycket tankemöda på att lösa lokalproblem. Vi vill se en långsiktig planering för hur Salas skolstruktur ska se ut framöver. Både gällande de mer akuta problemen och med sikte framåt. Salas elever och lärare förtjänar ändamålsenliga lokaler och en bra arbetsmiljö.

Förbättra kollektivtrafiken

Möjligheterna att pendla till och från Sala är idag starkt begränsade då Regionen valt att fokusera på tågtrafiken och att prioritera ner busstrafiken. Detta försvårar för de som inte bor i närheten av Sala eller Ransta och i kombination med att tågtrafiken inte går som utlovat, påverkas Salas pendlare mycket negativt. Vi vill arbeta för att förstärka busstrafiken och för en pålitlig tågtrafik.

Utlys Klimatnödläge i Sala kommun!

Sala kommun har nyligen på Miljöpartiets initiativ antagit agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Detta är ett steg i rätt riktning, men vi ser att vi behöver vara ännu tydligare med vikten av att nå klimatmålen och prioritera arbetet med detta. Med dagens arbetstakt kommer vi missa målen med stor marginal. Genom att utlysa klimatnödläge ges frågan den dignitet som krävs. Klimatet kan inte vänta!

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser
 • Utöka busstrafiken i Sala kommun