Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Naturen är själva förutsättningen för människors liv, hälsa och försörjning. Vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle, där människan kan leva inom naturens gränser. Vi tror att miljömedvetna val såsom att cykla till arbetet eller skolan går hand i hand med människors välmående och hälsa. Miljöpartiet vill att omställningen ska vara rättvis och göra det lätt att göra rätt i vardagen.

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla kollektivtrafiken för en fossilfri kommun

Fler invånare behöver ha tillgång till kollektivtrafik! Samordningen mellan kollektivtrafiken och lokala aktörer ska bidra till att skapa ett nätverk av resvägar över hela vårt län. Vi behöver en trygg och välkomnande vänthall och ett resecentrum för att kunna planera vårt resande.

Gustav den III torg

Förlaget kring Gustav den III torg har väckt en hel del opinion. MP ser att en rad olika behov har förbisetts i det liggande förslaget och vill lägga ett bättre förslag som tar hänsyn till omkringliggande arkitektur, ett tillgängligt centrum för fler och ett tydligare uppdrag att förmedla det regionala kulturella uttrycket.

Kulturhus Nu

Östersunds kommun ska utveckla ett kulturhus som motsvarar kulturlivets behov.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samarbetar vi gärna med socialdemokraterna, vänstern eller centern.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att det finns ett tryggt särskilt boende tillhanda när den tiden kommer. Miljöpartiet vill gärna att det ska finnas olika idédrivna alternativ för medborgarna att välja mellan, däremot sätter vi oss emot vinster i välfärden.

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Social trygghet ska vila på förtroende mellan medborgare i första hand. Vi vill istället se ett större förebyggande arbete med t ex fler socialarbetare eller föräldrar på stan

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För vår hälsas skull och för klimatets skull behöver vi dra ner på vår köttkonsumtion.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt med ett livskraftigt näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det borde införas på alla arbetsplatser, för hälsans skull. Vi behöver ett mer tillåtande och medmänskligt arbetsliv.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att behärska svenska för att kunna utföra sitt arbete inom hemtjänsten.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är inte emot andra utförare av äldreboenden och hemtjänst. Däremot vill vi begränsa vinstuttaget.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I övergången till ett mer hållbart samhälle behöver de offentliga aktörerna gå före

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt med ett medmänskligt samhälle, där vi visar varandra solidaritet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det är bra att det finns med olika idédrivna alternativ för familjer att välja mellan, tex Waldorf eller utomhuspedagogik. Olika elever tillgodogör sig kunskap på olika sätt, det behöver skolan bli ännu bättre på att tillgodose.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är viktig!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Östersunds val:

 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för unga
 • Rusta upp kommunala skollokaler
 • Utöka kollektivtrafiken