Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Örkelljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi lyfter miljöfrågor, rättvisefrågor och vård- och omsorgsfrågor

Våra viktigaste lokala förslag

Anställ en kommunekolog

Miljöpartiet vill att kommunen ska anställa en kommunekolog som driver olika projekt för att gynna biodiversiteten i kommunen (exempelvis artrika vägkanter), söker bidrag för att bekosta projekten och är rådgivare åt markägare om bland annat innehållet i Naturvårdsprogrammet,

Gör naturreservat av Pinnåreservatet

Örkelljunga kommun är den enda skånska kommun som inte har något naturreservat. Pinnåområdet brukar kallas reservat inom kommunen, men har inte status som naturreservat. Vi vill att det ska få det, för att öka dess skydd.

Öka den biologiska mångfalden på kommunens marker

Vi vill att mer av kommunens marker ska skötas som ängsmarker, så att den biologiska mångfalden av ängsväxter och insekter ökas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna blocköverskridande, men utan Sverigedemokraterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Örkelljunga

Nedläggningen av Örkelljungas gymnasium ska avbrytas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns ungdomar i Örkelljunga kommun som inte vill resa långt för att gå på gymnasiet, och som inte har möjlighet att flytta. Vi måste erbjuda utbildning även för dem. Dessutom har vi behov av utbildade exempelvis undersköterskor som vi ibland har svårt att fylla.

Erbjud alla kommunens elever samtal med skolkurator för att minska den psykiska ohälsan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Den psykiska ohälsan är för stor bland ungdomar och köerna till BUP är långa. Att träffa en skolkurator i sin egen skola skulle vara ett enklare första steg än att försöka få komma till BUP i en annan kommun.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det lönar sig ur ett samhällsperspektiv att samhället upprätthåller vissa viktiga verksamheter, t ex ser till att det byggs lägenheter inte enbart där det är mest lönsamt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Köttkonsumtionen behöver styras om till lokalproducerat kött. Sådant kött är dyrare och därför behöver mängden serverat kött minska.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver locka folk att arbeta inom äldreomsorgen, och göra så att de mår bra och inte slits ut av sitt jobb.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om det finns frågor där folkomröstningar passar bör det hållas folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Socialförvaltningen bör ha frihet att anställa de personer som de behöver anställa. De kommer inte att anställa folk som inte klarar av arbetet på ett bra sätt om det finns sökande. Om de nyanställda inte är tillräckligt bra på svenska för att arbeta direkt med brukarna kan det finnas andra arbetsuppgifter som de kan utföra medan de bättrar sin svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla ska kunna få en bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill ha en mångfald och valfrihet mellan äldreboenden, men utan att privata företag tillåts utarma välfärden genom överpriser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen har ett ansvar för att det finns laddningsmöjligheter även där det inte är som allra mest lönsamt, så att exempelvis folk som bor i lägenhet och inte kan installera laddare hemma, ändå kan ladda elbil.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska ta sin del i att ta hand om dem som har rätt att fly till Sverige. När det är krig i vårt närområde så kommer fler människor att behöva fly och det är alltså inte realistiskt att tro att antalet människor som behöver fly kommer att minska.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har stora underskott i socialförvaltningen och barn i behov av mer stöd i skolan. Det har inte gått att hålla budgeten i socialförvaltningen på flera år, så det är tydligt att det behövs mer resurser där.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Örkelljungas val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Förbättra planeringen inför politiska beslut

Så svarar MP: Arbeta för att personalen, på alla nivåer, trivs och vill fortsätta arbeta i Örkelljunga kommun.