Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

De som ser att demokrati, jämställdhet, klimatfrågan och våra kommande generationers framtid är viktigt, ska rösta på Miljöpartiet.

Våra viktigaste lokala förslag

Stävja klimatkrisen

Vi vill införa ett klimatråd, vi vill ha livscykelanalyser på alla större upphandlingar, vi vill att miljö- och klimatpåverkan ska tas i beaktande i alla beslut.

Öka krisberedskapen

Vi vill stärka den civila beredskapen genom stöd till civilsamhällets utbildningsinsatser men även se över vad kommunen kan göra. Vi vill öka motståndskraften genom att bygga med skydd för höga flöden, samhällsplanera med tanke på brand och värmeböljor, dra nytta av ekosystemtjänster, handla lokalt, främja lokal elproduktion etc

Skydda natur

Vi vill ha ett hållbart hyggesfritt skogsbruk, bevara odlingsbar åkermark och biologisk mångfald, förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag genom att skydda från nedsmutsning och övergödning. Fler naturreservat ska bevara och skydda gammelskogen. Tillgängliggöra naturen, det ska vara enkelt med transport och att vara i naturen ex gång- och cykelvägar ved, torrdass mm

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

De partier som satsar på hållbara och långsiktiga lösningar inom klimat och det sociala området är partier som vi kan samarbeta med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

partier som totalt förnekar klimatförändringar samt är odemokratiska.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: där staden breder ut sig på jordbruksmark, förloras möjlighet till lokal livsmedelsproduktion.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: viktigt att stärka upp lokala, hållbara energilösningar.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill införa modellen 80 % tjänstgöring, 90 % lön och 100% pensionsavsättning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: språk är viktigt, men än viktigare att få möjlighet att komma ut i arbete för att träna upp språket parallellt med språkstöd.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: viktigast att de privata skolorna inte tar ut vinster utan att vinsterna investeras i skolan och till eleverna

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Örebros val:

 • Fortsätta arbeta med projektet "Sluta skjut"
 • Lägga resurser på att stötta föräldrar med barn som är i riskzonen
 • Öka antalet prao- och praktikplatser för unga

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Örebros val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa
 • Göra insatser för att förebygga översvämningar
 • Minska storleken på grupperna i kommunens förskolor