Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ockelbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det enda partiet som sätter miljön och klimatet i fokus. Vi låter dessa frågor styra våra vägval. Miljöpartiet är det parti som alltid sätter framtiden och barn och unga först.

Våra viktigaste lokala förslag

Landsbygdsutvecklingsprogram

Många av framtidens frågor - energi, klimat, livsmedel, biologisk mångfald, skogsbruk - avgörs hur väl kommunen kan utveckla sina planer och sin samverkan med byinvånare och företagare både på landsbygden och i tätorten.

Barnomsorg och skola

En skola fri från kränkande behandling, vilket är och har varit ett problem i Ockelbos största skola. Vi vill säkerställa att en ny skolledning ser till att huvudmannen - kommunen - följer skolans utveckling och säkrar resurser till skolan. När det gäller förskolan vill vi att barn till föräldralediga vårdnadshavare kan gå 30 timmar i veckan på förskolan för att inte tappa kontakt med kompisarna.

Klimat- och miljö

MP arbetar för ökad lokal självförsörjning av både mat, energi och drivmedel. Vi vill se en biogasmack lokalt, laddmöjligheter i byarna, bättre cykelvägar och mer kollektivtrafik. Det miljöstrategiska programmet ska genomföras och stötta kommunen och näringsliv. För att lyfta klimatfrågan föreslår vi också att en klimatdebatt ska bli lika självklar och årligt återkommande som budgetdebatten.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en stabil majoritet med ansvarsfulla partier.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ockelbo

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet har motionerat om detta under mandatperioden

Andelen lokala företag ska öka när kommunen upphandlar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: De är viktigt men det är också viktigt att de lokala företagen som upphandlas har hög miljöprofil

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Där konkurrens råder bör kommunen inte ha bolag. I en liten kommun som Ockelbo är dock situationen oftast omvänd. Det finns inga bolag och kommunen fyller en viktig funktion att erbjuda service, både till medborgare och företag. Där behöver konkurrenslagstiftningen snarare ändras till förmån för små kommuner på landsbygden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Detta har Miljöpartiet Ockelbo motionerat om under mandatperioden

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ofta finns inte möjligheten att bereda folkomröstningar på ett bra sätt lokalt. Miljöpartiet vill däremot öka dialogen med medborgarna på andra sätt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta är inte bara en fråga om nyanlända, utan det totala uppdraget, där friskolor inte behöver ta ansvar för samtliga elever och samtliga uppdrag. Dagens situation, där friskolor får full ersättning, utan att behöva ta ansvar för ALLA elever är osund.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om den kommunala ekonomin och bolagens ekonomi tillåter bör bostäder byggas. Det är rimligt att de kommunala bolagen strävar efter lägre hyresnivåer. Att subventionera hyresnivåerna är dock problematiskt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Handlar helt om driftsform och ägandeform. Upphandlade, längre avtal, av icke-vinstdrivande aktörer bör tillåtas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I den mån det behövs är det bra att kommunen står för investeringskostnader, där marknaden inte bygger själv. Idag är det inte en jättestor fråga i Ockelbo.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet vill inte ha in privata aktörer i skolan i Ockelbo. Däremot kan icke-vinstdrivande, idéburna aktörer vara aktuella

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet har motionerat om kultursatsningar och planer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunens goda ekonomi ger utrymme för skattesänkning. Miljöpartiet ser dock större behov av satsningar och förstärkningar, speciellt inom utbildning och kultur

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ockelbos val:

 • Anordna en årlig klimat- och miljödebatt
 • Utöka antalet lokala yrkes- och lärlingsutbildningar
 • Öppna en utställningslokal i Ockelbo centralort