Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

Tillsammans ska vi se framåt. Där vi, norabor, vårdar och värnar våra gemensamma skogar och naturområden. Där kommunen gör sin egen gröna el. Där små förskolor finns utspridda där barnfamiljerna bor. Där äldre har en plats att träffas och hitta vänner. Där vi har bra arbetsvillkor i skola och omsorg. Där både bandy och fotboll får plats och kommunen tar tillvara ideella eldsjälar som vill arbeta.

Våra viktigaste lokala förslag

att minska barngruppernas storlek inom förskolan till högst 14 barn per grupp

Vi vill att maxantalet barn inom grupperna i förskolan ska vara 14, barn. Detta för att värna både barnens trygghet och utvecklingspotential, samt främja arbetsmiljön för pedagoger och annan personal.

-att vårdbiträden får undersköterskeutbildning på arbetstid

Arbetsvillkoren för personal inom äldrevården behöver stärkas! Vi tror att utvecklingsmöjligheter skapar stimulans och tillfredsställelse med arbetet och borgar för att fler blir kvar på sina tjänster. Vi vill också se tillämpande av ”önskad arbetstid” för personal i omsorgen.

Att göra Nora självförsörjande på el genom exe

Nora kommun behöver hjälpa till i omställningen mot ren energi och att bryta behovet av smutsig energiimport från andra länder. Egen produktion av förnybar energi lönar sig dessutom snabbt ekonomiskt och kommer framtida skattebetalare till gagn!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna styre i samarbete med Socialdrmokraterna, Centern, Liberalerna och vänstern.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Den gamla skolan utgör i dagsläget en mycket bristfällig arbetsmiljö för eleverna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Noras val:

 • Avsätta resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Införa en gräns för hur många anställda som en hemtjänsttagare ska behöva möta
 • Montera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader