Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det enda parti i Nässjö som tar sig an klimatutmaningen med solceller på taken, koldioxidbudget, fler cykelvägar och fler laddstolpar, samtidigt som vi arbetar för ett tryggare Nässjö med fältverksamhet och skollokaler som är giftfria, med tillräckligt med pedagoger, resurspersoner, skolkuratorer och psykologer.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla skolor och förskolor i Nässjö kommun ska ha en bra arbetsmiljö

Vi vill att alla skolor och förskolor i Nässjö kommun ska ha en bra arbetsmiljö för personal, barn-och ungdomar. Det innebär att vi vill rusta upp skollokaler som är gamla, innehåller olika former av miljögifter, eller inte är tillräckligt bra ur ett pedagogiskt perspektiv. I detta ingår också att prioritera en nybyggnation av en ny Handskerydsskola, som ska bli färdig så snart som möjligt.

Införa fältverksamhet i Nässjö kommuns skolor

Fältverksamhet innebär att särskilt anställda fältarbetare arbetar långsiktigt med barn-och ungdomar i Nässjö kommun. Det handlar om att vara tillgängliga på vardagar, kvällar och helger. Fältarna ska vara en del i Nässjö kommuns trygghetsarbete och stärka andra delar såsom resursteamet inom Nässjö lärcenter och personal inom Kultur-och fritid och samarbeta med Polis och Socialtjänst.

Satsa på det miljövänliga och hållbara resandet

Vi vill att kommunen tillsammans med regionen förbättrar kollektivtrafikens turtäthet, både i rusningstrafik i centrala Nässjö, men också så att det går att resa kollektivt till kranorter som Bodafors, Grimstorp, Ormaryd och Malmbäck på helgerna. Vi vill se cykelbanor byggas mellan kransorterna och centralorten. Dessutom en kraftig utbyggnad av laddstolpar för elbilar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Egentligen inte. Vi prioriterar ungefär samma frågor som på riksnivån, men givetvis från ett mer lokalt perspektiv.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill samarbeta med partier som vill göra ordentliga satsningar på miljö-och klimat, trygghet och på skolan. Vi är öppna för att samarbeta brett med de partier som vill samma sak.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Medborgarbudgetar är ett både viktigt, bra och effektivt sätt att utveckla den lokala demokratin. Miljöpartiet vill vidareutveckla medborgarbudgetarna och arbeta både fysiskt och digitalt med medborgarbudgetarna.

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: På en del ställen kan det vara bra med övervakningskameror, både ur ett förebyggande sätt, brottsförebyggande sätt och ur ett säkerhetsperspektiv. Sedan är det viktigt att också väga in den personliga integriteten, där det sätts upp kameror.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala bolag har en viktig roll i Nässjö kommun. Vi tror att kommunala bolag som Linden och Nässjö affärsverk har en jätteviktig roll i bostadsbyggandet och klimatomställningen av Nässjö kommun.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Exakt hur köttkonsumtionen ska minska är vi öppna för att diskutera. Men vi behöver minska köttkonsumtionen i kommunen, såväl som i samhället. Att ha två köttfria skoldagar i veckan kan vara ett bra sätt att nå en lägre klimatpåverkan. Sedan är det viktigt att köttet som serveras i skolan är närproducerat och ekologiskt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet är för en sänkning av arbetstiden och vi vill i första hand testa att införa 6 timmars arbetsdag i delar av äldreomsorgen till en början. Om det ger goda resultat vill vi utöka detta till hela äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunala folomröstningar är ett bra sätt att låta kommuninvånarna få säga sitt under mandatperioden. Vi har haft alldeles för få kommunala folkomröstningar i Nässjö. Därför är det viktigt att det finns enkel och bra information om vad som krävs för att genomföra en kommunal folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är inte för ett allmänt språktest. Vi tycker att detta ska avgöras av de som anställer nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg. Däremot är det viktigt att svenskakunskaperna är goda. Det fackspråk som används inom hemtjänst och äldreomsorg finns det goda möjligheter att arbeta mer med inom SFI-utbildningen, samt att stärka samarbetet mellan Nässjö lärcenter och Socialförvaltningen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det behöver byggas fler billiga hyresrätter i Nässjö kommun inom de närmaste åren. Idag byggs det inte tillräckliga många hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Äldreboenden och hemtjänst drivs bättre av kommunen än av privata företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är viktigt att Nässjö kommun gör stora satsningar på publika laddstolpar för elbilar. Både för att möta de ökande behoven av laddstolpar, men också för att vara en drivande del i klimatomställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nässjö kommun ska ta sitt ansvar i flyktingmottagningen. De senaste åren har det kommit färre flyktingar än tidigare, men vi behöver vara beredda på att ta vårt ansvar i kommun-Sverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Det finns inte speciellt många privata företag som driver skolor i Nässjö kommun idag. Det viktigaste är att skolor ger elever en riktigt bra utbildning och inte att företag ska kunna göra stora vinster på verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturverksamheten i Nässjö är viktig för att sätta Nässjö kommun på kartan med väggmålningar och street art-festivaler bland annat, men också för att bibehålla och vidareutveckla ett levande kulturliv, som är fritt från politisk styrning.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet har en pragmatisk inställning till kommunalskatten. Det är inte en speciellt bra skatt att höja, eftersom den inte är progressiv och slår mer mot de som har lägre inkomster. Gör vi rätt satsningar och får fler kommuninvånare, så behöver vi inte höja kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Bygga en ny simhall i kommunen
 • Lägga mer resurser på vuxenutbildningen