Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Nacka

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det enda partiet i Nacka som konsekvent och envist prioriterar klimat- och miljöfrågor. Vi vill ha ett inkluderande och hållbart Nacka: en modern stad med mer skyddad natur, högre klimatkrav på nybyggnation, barnperspektiv i stadsplaneringen och satsningar på kultur och fritid. I politiken är vi konstruktiva och har trots att vi varit i opposition har vi drivit igenom grön politik

Våra viktigaste lokala förslag

Öka takten i den gröna omställningen

Det finns ingen enskild politisk åtgärd för att klara klimatkrisen, vi måste istället ta in frågan i alla politiska beslut. Miljöpartiet har en mängd förslag för att göra detta, viktigast är kanske att anställa en hållbarhetsdirektör med ansvar och mandat att driva omställningen lokalt. Dessutom måste allt som byggs bidra till att nå klimatmålen, både gällande byggmaterial och energiförsörjning.

Bygg ett inkluderande Nacka

Nacka är väldigt segregerat, med mångmiljonärer i Solsidan och ett utsatt område bara några kilometer bort i Fisksätra. Segregationen skapar ett otryggt samhälle för alla och vi vill jobba förebyggande och långsiktigt med integration. Vi vill bygga mer blandat med både bostads- och hyresrätter i olika prisklasser En blandad stad främjar möten och motverkar segregation.

Smidiga resor för alla - inte bara för bil

Nacka har växtvärk. För att både människor och natur ska få plats vill Miljöpartiet se fler mötesplatser för människor i stället för fler parkeringsplatser för bilar. Med satsningar på cykelvägar, trygga cykelparkeringar, kollektivtrafik och delningstjänster blir Nacka både grönare och friskare – hellre sitta på café än i bilkö! Mer fågelkvitter och mindre bilbuller. Ja, ni fattar grejen!

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet behövs för klimat och miljö ska prioriteras i Nackapolitiken och vill vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle. Alla styren där vi sitter med och Sverigedemokraterna inte sitter med är därför bra.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Forskningen visar tydligt att vi behöver skydda mer natur för att stoppa den snabba förlusten av biologisk mångfald. Ryssbergen är en unik skog med höga naturvärden och är dessutom en viktig plats för lek och skolutflykter. Att skövla denna gamla skog är att prioritera kortsiktiga enskilda intressen över oersättliga naturvärden.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Nacka är en segregerad kommun, och när vi låter marknaden styra utbudet av bostäder riskerar detta förvärras. Ett kommunägt bostadsbolag skulle skapa en större mångfald av boendeformer i Nacka, och vi ser gärna att kommunen även bygger mer t ex co-living eller 55+ boenden. Dessutom kan kommunen ställa högre krav på hållbarhet och klimatpåverkan när vi bygger egna bostäder.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vem som driver verksamheten är inte det viktiga, men vi vill att kommunen äger simhallen. Om kommunen och äger hallen kan vi kombinera den med andra byggnader och behov – till exempel för ett satellitkontor för kommunanställda som bor i Orminge ovanpå simhallen? Det ger en mer effektiv energianvändning och skapar en mer levande kommundel.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: När enkäten skickas ut har Skanska redan fått tillstånd att krossa sten i Skrubba. Miljöpartiet i Nacka vill dock att Nacka kommun ska säkerställa att kommunens invånare inte ska störas av buller och damm genom att bygga en ännu högre bullervall mellan Älta och Skrubba.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För oss är detta en jämställdhetsfråga. Vi måste skapa ett hållbart arbetsliv med tid för återhämtning så att färre sjukskrivs eller byter jobb. I Nacka vill vi se 7 timmars arbetsdag som norm för alla kommunanställda, men vi vill ytterligare sänka arbetstiden för anställda inom särskilt krävande yrken, t ex äldreomsorgen. Det gynnar i längden även de som behöver omsorg med piggare personal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Självklart ska alla som har behov av omsorg bli mötta av anställda som talar deras språk. Vi tror dock att språktest bör kombineras med övriga insatser till exempel extra svenska-undervisning och hjälp åt den nyanställda lära sig språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill begränsa friskolors möjligheter att ”välja bort” elever, oavsett anledning. För en jämlik skola behöver alla skolor ha samma ansvar. Då ingår det såklart att också ta emot nyanlända elever.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Frågan avgörs inte på kommunnivå, men vi tycker inte vinstintresse hör hemma i välfärden. Privata aktörer som stiftelser kan erbjuda ett bra alternativ, men skattepengarna ska gå till omsorg, inte som vinst åt aktieägare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen har genom sitt nätbolag ansvar för ett fungerande elnät (tillsammans med Boo Energi). Att installera laddstolpar, särskilt så kallade snabbladdare med hög effekt kräver att elnätet är dimensionerat för detta. Därför behöver kommunen ha en ambitiös och tydlig plan på att bygga ut elnätet till tillräcklig kapacitet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Nacka ska självklart ta emot de flyktingar vi tilldelas. Det vore såklart bra om färre människor behövde fly, men tyvärr kommer snarare fler människor tvingas på flykt pga klimatförändringarna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi ser gärna privata aktörer inom skolan, till exempel stiftelser. Däremot vill vi inte att vinstdrivande företag i längden ska ansvara för skolan i Nacka.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill återställa kulturpengen till barn och unga som Alliansen halverade 2021. Dessutom vill vi att minst 1 procent av pengarna till det som byggs ska gå till konstnärlig gestaltning, vi vill att Nacka blir en fristadskommun för konstnärer på flykt från förtryck och att fler kultursatsningar riktas till äldre som en viktig hälsofrämjande insats.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Varken hög eller låg skatt är ett självändamål, så länge kommunen kan driva en långsiktigt fungerande verksamhet och skola, omsorg och infrastruktur inte behöver dras med onödiga besparingskrav. Vi vill hellre att kommunen gör långsiktiga investeringar i t ex mer energieffektiva byggnader för att spara pengar på sikt, än att varje år sänka skatten med några ören.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Nackas val:

 • Erbjuda kommunala sommarjobb riktade till arbetslösa ungdomar
 • Planera för en blandad bebyggelse för att motverka segregation
 • Öka stödet till kultur- och idrottsföreningar i brottsutsatta områden

Så svarar MP: Vi vill arbeta förebyggande - tidiga insatser ger goda långsiktiga resultat. När vi bygger stad måste vi bygga för ett mer inkluderande samhälle med plats för möten. Vi behöver skapa förutsättningar för unga att engagera sig i kultur och fritid men också få en fot in i arbetslivet tidigt så att ingen hamnar utanför.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Nackas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Värna om och utveckla kommunens parker och grönområden

Så svarar MP: Extra viktig Vår vision för Nacka är en tryggare, tystare, grönare kommun. Det ska vara smidigt att resa, och gång och cykel gör det möjligt även för barn och unga att röra sig fritt. Dessutom vill vi skydda mer natur och se mer grönska i stadsmiljön. Mindre barngrupper skapar en tryggare skola där barn lär sig mer vilket skapar goda förutsättningar för hela livet.