Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Mörbylånga

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på MP är en röst för de som ingen har. Vi vill visa solidaritet med flyktingar, HBTQI-personer, djur, miljön och den vackra naturen vi alla älskar. Om MP inte kommer in i riksdagen kommer vi får en borgerlig regering med, i värsta fall, Jimmy Åkesson som stadsminister. En röst på MP kan förhindra detta och rädda klimatpolitiken som vi kämpat för att införa i regeringsställning under 7 år.

Våra viktigaste lokala förslag

Dagsammanträden i kommunfullmäktige

Vi vill öka chanserna för alla medborgare att kunna vara med i kommunfullmäktige. Sammanträden på kvällarna är långa utan en bestämd sluttid och det gör det svårt för t ex föräldrar till yngre barn att kunna delta. Ett mindre arvode + löneersättning kan ersätta förlorad lön. Detta är en fråga om likvärdiga förutsättningar för medborgarna och ett steg närmare ett mer demokratiskt samhälle.

Solceller på alla nybyggda hus i kommunen

Satsa på förnybar energi och gör solceller till ett av alla obligatoriska delar i nybyggnation i kommunen.

Bilfritt torg och gator i centrum

Ett bilfritt torg är renare, säkrare och trevligare. Bilar tar idag plats som skulle kunna användas för marknadsstånd, cykling, lekplats, uteservering mm. Flytta parkeringsplatser till utkanten av centrum.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och MP. Vi kan också tänka oss en regering där Centern ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, definitivt.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Mörbylånga

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig I södra Sverige behöver vi producera vår egen el, för att minska de stora kostnaderna för hushållen. Vi anser att vindkraftsetableringar ska gynna de närboende och de ska erbjudas delägarskap.

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att skydda de som behöver röra sig i centrum som t ex barn, äldre eller funktionsnedsatta. Dessutom skyddar vi ALLA människor genom att luftföroreningarna minskar.

"Mörbylångamodellen" ska införas i fler kommunala verksamheter utöver hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska börja planera för en ny Ölandsbro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi behöver tänka mer långsiktigt när det kommer till vårdpersonal. Om de inte trivs eller orkar fortsätta är risken stor att våra äldre blir lidande när personal saknas.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: MP är för ett utökat demokratiskt arbete där fler människor kan komma till tals.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Du kan visa medmänsklighet och ta hand om en annan människa utan att kunna svenska. Dock är vi för att de medicinska delarna inom hemtjänst och äldreomsorg ska skötas av personer med goda svenska och matte-kunskaper.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Elbilsförsäljningen står idag för den största andelen sålda bilar i Sverige. Detta är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skolan ska drivas för elevernas skull primärt. MP vill se en maxgräns på 10 procent vinstuttag för privatskolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Alla människor behöver kulturella upplevelser för att må bra i själen. Särskilt barn och unga. Kommunen och skolorna behöver få stöd från regionen att boka t ex Byteatern eller besök av Länsmuséet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Miljöpartiet Mörbylånga har hoppat över denna fråga