Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ludvika

Våra viktigaste lokala förslag

Skärp kommunens miljö - och klimatarbete

För att minska utsläppen av växthusgaser vill vi se mer solenergi på kommunala tak och en snabb utfasning av fossildrivna fordon. Samtliga kommunala verksamheter behöver genomlysas utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Tjänsten som kommunekolog måste återbesättas. Kommunens skogsinnehav behöver skötas med ett större fokus på ekologi och rekreationsvärden, och det behövs mer skyddad natur.

Skola & förskola

Det behövs mer resurser till läromedel, lärarlöner och specialpedagoger. För att behålla lärare måste arbetsmiljön förbättras, tex. genom att flera icke-pedagogiska tjänster inrättas. Barngrupperna inom förskolan behöver minskas.

Social hållbarhet och rekreation

Alla vuxna har rätt till en meningsfull sysselsättning, och långvarigt bidragsberoende måste brytas med mera kraftfulla verktyg än de som används idag. Psykisk ohälsa bland barn och unga måste mötas med fler åtgärder, och utbudet av fritidsaktiviteter behöver stärkas, särskilt vad gäller friluftsliv. Här behövs fler promenadleder, grillplatser, småstugor, cykelleder mm.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns idag inte nog med behöriga lärare, därför är det en dålig idé att öppna flera mindre skolor.

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala verksamheter ska lokaliseras efter behov och möjligheter. Vi kan inte bedöma behovet av ett särskilt boende eller möjligheterna att bedriva en verksamhet med god kvalitet där.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig MP Ludvika ser gärna att kommunens kök lagar mer klimatsmart mat. Att uttrycka sig i termer av obligatorium tycker vi bara är dumt. Vi tycker inte man behöver säga att det ska vara köttfria dagar, utan vi ser hellre att man pratar om att matens klimatpåverkan ska minska.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser gärna att de kommunala bolagen blir kvar. Vi ser ingen poäng med att avveckla vårt fastighetsbolag eller energibolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: MP ser gärna att man på sikt minskar arbetstiden, men vi ser inte att det är möjligt att göra en så stor förändring under en mandatperiod. Just nu ser vi också ett stort behov att förbättra arbetsvillkoren inom omsorgen, och det behövs fler händer inom vården.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi anser att det är viktigt att öka möjligheterna för medborgarna att påverka, men folkomröstningar är ett dyrt och trubbigt instrument. Vi ser gärna att man jobbar med andra metoder för att öka det demokratiska inflytandet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker det är viktigt att de som jobbar inom omsorgen kan bra svenska. Språktest kan vara ett sätt, men det kan även finnas andra sätt att jobba med de anställdas språkkunskaper. Om de äldre inte känner att de kan göra sig förstådda, eller kan förstå, så är det ett problem vi måste ta på allvar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är självklart att skolorna inte ska kunna välja bort elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är problematiskt att det är höga hyror i nybyggen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är inte kommunal fråga, men vi är emot privata företag inom äldreomsorgen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är inte nödvändigt att det är kommunens ansvar, men det är viktigt att kommunen underlättar för den som vill bygga laddstolpar. Kommunen har dock ett stort ansvar för laddpunkter som kan användas av den egna verksamheten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi tycker dagens struktur är bra. Dock tycker vi det är tråkigt att skolfrågorna reduceras till en ägandefråga. Det finns viktigare frågor för skolan än vem som är huvudman.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunens kulturliv behöver utvecklas. Ska vi bli en attraktiv kommun så måste kulturen lyftas fram mer, och inte enbart reduceras till en fråga om pengar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ludvikas val:

 • Höja lärarnas löner
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka utbudet av friluftsaktiviteter