Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

Det behövs ett parti i kommunfullmäktige som tar klimat och biologisk mångfald på allvar. Vi bevakar miljöfrågorna och månar samtidigt om att hela kommunen ska leva och att människorna har det bra. Vi vill satsa på skola och omsorg och motsätter oss centralisering och dumbesparingar.

Våra viktigaste lokala förslag

Stoppa skolnedläggningarna!

Vi vill inte ha fler skolnedläggningar och vi motsätter oss alla tankar på ett gemensamt högstadium.

Satsa på omsorgen!

Ta från kommunens rekordvinster och ge omsorgen de medel den behöver

Hyggesfritt skogsbruk i kommunens skogar!

Ställ om kommunens skogsbruk till hyggesfritt för klimat och biologisk mångfald

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Så kan det vara. Vi förbehåller oss rätten att tycka fritt utifrån den gröna ideologin. Det gör vi också till viss del internt, så när någon av oss är oense med MP riks kan någon annan gilla vad de gör.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en vital demokrati i Ljusdal. Det är viktigt att politiker förmår att lyssna på varandra och på dem som vistas i kommunen. Prestige ska inte stå i vägen för bra förslag. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att politiker har olika värderingar - olikheter ska synas. Mångfald berikar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra med eller samarbeta med Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill värna de högstadier som finns i kommunen. Redan nu har en del ungdomar för lång restid till skolan. Ungdomar är olika och har olika behov – en del mår dåligt i en stor skola, andra inte. En del klarar av långa resor, andra inte. Det är viktigt att det finns olika alternativ. Att lägga ner skolor i Färila, Järvsö och Loos skulle dessutom försämra för bygdernas utveckling.

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En fotbollshall kan ge glädje och samhörighet till barn, unga och vuxna, och stärka folkhälsan i kommunen. Vi i Mp tycker dock att det är problematiskt när kommunen tar på sig stora årliga kostnader och samtidigt behöver göra nedskärningar i skola och omsorg. Det är också tveksamt att lägga så mycket resurser centralt – även kommundelarna kan behöva satsningar.

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig MP driver införandet av självstyrande enheter inom omsorg. Vi är också positiva till självstyre inom andra kommunala verksamheter, till exempel skola. Vi är övertygade om att de som jobbar på golvet, nära verksamheten, har bättre förmåga att hantera både budget och andra frågor, inom de ramar som politiker sätter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att det är viktigt att kommunen ska kunna hantera frågor som är viktiga för kommuninvånarna. Den privata marknaden drivs av ekonomisk vinst och inte av invånarnas behov.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig 440-timmarsveckan är ingen naturlag. MP vill sänka normalarbetstiden så att människor får mer balans i tillvaron. Det är bra att starta inom vård och omsorg, med tunga och krävande jobb. En del känner sig tvungna att arbeta deltid för att orka. Så ska det inte vara. Med kortare arbetsdag orkar personalen mer, håller sig friskare och kan bättre ta tag i dagens utmaningar och glädjestunder.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Folkomröstningar kan vara ett bra komplement till den representativa demokratin. Partierna åsikter speglar inte alltid befolkningens. Men det är viktigt att det är en fråga som engagerar många och att underlaget och frågeformuleringen är bra. Det är också viktigt att använda flera sätt att öka invånarnas inflytande mellan valen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Förmåga att kommunicera är urviktigt!! Men förslaget har fel fokus. Svenskt språktest garanterar inte alls att brukaren och medarbetaren förstår varandra. Inte ens full pott på testet hjälper om brukaren inte förstår svenska. Ibland är det en förmåga utöver språket som behövs. Spända muskler som tyder på smärta, uttryck av oro - nej, överlåt till den som anställer att hitta bra personal.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi MP tycker att det är viktigt att alla elever har verklig möjlighet att välja skola, och att skolor har allt att vinna på att eleverna kommer från olika miljöer så att barn och ungdomar med olika erfarenheter möts. Antagning som bygger på kösystem kan hindra friskolor att ta emot nyanlända. Sådana system bör ändras. .

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bostaden är viktig för att människor ska ha en grundläggande trygghet. Många i Ljusdal har låga inkomster. Det är viktigt att det finns möjlighet för unga vuxna att skaffa sig sin första lägenhet i kommunen. Vi värnar om tanken på ”Bostad först” och att alla ska ha råd med en bra bostad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: MP gillar mångfald men vill att företag som hanterar vård, omsorg och skola ska arbeta utan vinstintresse. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten och inte landa i några aktieägares fickor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Viktig fråga för kommunen. Här finns för få laddningsmöjligheter vilket är besvär för såväl ljusdalingar som för besökare. Det är viktigt att kommunen tar ett övergripande ansvar för detta där inte privata och ideella krafter förmår.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I Ljusdal finns inget problem med vinstdrivande friskolor. De friskolor som finns är bra och viktiga. Vi ser inte just nu behov av flera, men är öppna för förändring.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är viktig. Den ger andrum i en alltmer stressad vardag. Den ger fria rum där människor kan utvecklas, utforska och ifrågasätta mönster. Ljusdals kommun måste vara en plats med ett starkt kulturliv. Det ska finnas möjligheter både att utöva och att ta del av kultur. Politiken ska främja kulturens möjligheter och den starka ideella kraften som finns inom Ljusdals kulturliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Ljusdals kommun har råd att ha en bra standard inom skola och omsorg! MP är beredda att höja skatten om det krävs för att garantera den grundläggande välfärden. Kommunen har gått plus i flera år, men ändå haft olämplig besparingsiver inom skola och omsorg. Det är ett systemfel i det ekonomiska regelverket.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ljusdals val:

 • Avskaffa delade turer inom omsorgsyrken
 • Upphandla mer lokalt producerad mat
 • Öka anslagen till skolan