Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vår vision för Linköping är tydlig - En grön och sammanhållen kommun där människor kan förverkliga sina drömmar och där omställningen till ett fossilfritt samhälle sker rättvist. En grönt samhälle bygger på en helhetssyn – allt i det ekologiska systemet hänger ihop och är beroende av varandra.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimatet - Nollutsläpp 2035

Det är bråttom, men inte försent att stoppa klimatförändringarna. Vi har nu möjlighet att forma samhället så att det blir bättre för både människor och miljö. Med lägre luftföroreningar, mer grönska, mer utrymme för människor istället för bilar kan vi skapa ett samhälle som alla mår bättre av.

Satsa på barnen

Det ska inte spela någon roll var du bor, vad dina föräldrar har för utbildning eller vilken skola du väljer - alla förskolor och skolor ska vara lika bra. Då behövs fler lärare i skolan och förskolepedagoger och barnskötare i förskolan. Vi behöver kraftigt utöka elevhälsan och ge alla barn möjlighet att gå på fritids. Vi behöver fler fritidsgårdar bättre stöd till föreningar.

Bryta segregationen och skapa ett sammanhållet Linköping

Linköping ska vara en kommun där människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter möts. Så är det inte idag. Vi vill därför bygga en blandning av bostäder, verksamheter och platser för möten mellan människor. För att bryta det eskalerande våldet måste brottsförebyggande insatser sättas in tidigt och få kosta pengar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill sitta med och styra, men inte till vilket pris som helst. Vi kommer inte att kompromissa på den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen. En större del av omsorgen bör drivas av kommunen, som kan möta förändrade villkor i välfärden samt garantera kontinuitet och hög kvalitet för den som nyttjar omsorgen.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tror inte på återvandring som lösning på det problem som Sverige har idag med bristande integration. Vi vill istället minska de ekonomiska klyftorna mellan människor, att det ska bli lättare att komma ut i arbete som nyanländ och att SFI förbättras.

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ånestadsskolan är en fungerade skolan idag med nöjda elever och föräldrar, så vi är inte för att göra om den till en ren högstadieskola. Däremot finns behov av att få till fler högstadieplatser i Linköping framöver, men det kan lösas på andra sätt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla som arbetar inom omsorgen måste ha förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter på ett hållbart sätt. Vi vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för all omsorgspersonal inom kommunala boenden och hemtjänsten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att kunna kommunicera på sin arbetsplats, både med kollegor och brukare. Samhället behöver tar ansvar för att se till att det finns en tillgänglig och bra svenskutbildning för personer som kommer till Sverige, gärna i kombination med praktik. Vi behöver förbättra SFI och se till att det finns fler än ett sätt att lära sig svenska på.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunala bolag som till exempel Stångåstaden och Tekniska verken fyller en viktig funktion i Linköping. Den typen av bolag bör finnas i kommunal regi för att säkerställa långsiktig ekonomisk trygghet och stadens behov.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att motverka ytterligare segregation i Linköping så behöver alla skolor i alla stadsdelar ta sitt ansvar i mottagandet av nyanlända. Vi ska inte sträva efter att samla alla nyanlända i en skola eller i en stadsdel.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Idag är det svårt att få tag på billiga lägenheter, vilket gör det tufft för dem som har låga inkomster. Därför behöver vi prioritera bostadsbyggen som ger låga hyror och öka hyresgästernas möjligheter att påverka vid renoveringar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Elektrifieringen är avgörande för omställningen eftersom en tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från transporterna. Elbilarna säljer nu bättre än både bensin- och dieseldrivna bilar. Elbilen är framtiden och från politikens håll måste vi göra vad vi kan för att påskynda utbyggnaden av laddplatser. Det ska vara lätt att göra rätt.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det måste fördelas jämt över Sverige. Alla kommuner måste ta sitt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi värnar om en mångfald av aktörer och pedagogiska inriktningar i skolan. Friskolor är en del i det. Alla elever och föräldrar ska ha möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. Skolans syfte ska dock alltid vara utbildning – aldrig vinst. Elever, föräldrar och skattebetalare ska kunna lita på att våra gemensamma skattepengar används på rätt sätt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill att alla ska ha tillgång till att uppleva kultur och få möjlighet att utöva kultur. Med stärkta förutsättningar kan kulturlivet nå nya höjder. Många kulturaktörer är beroende av stöd för att kunna ta fram produktioner, ha utrymme för kreativ höjd och med tur kunna leva på sin sysselsättning. För att säkerställa långsiktighet, arbetsro och trygghet för kulturutövarna vill vi utveckla stöden

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Linköpings val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Genomföra insatser i grundskolan för att motverka att unga lockas till kriminalitet
 • Lägga mer resurser på integrationsfrämjande insatser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Linköpings val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor