Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

För att barn och barnbarn ska få ta över en beboelig planet. Klimatkollapsen närmar sig med stormsteg. Man kan då inte förlita sig på att exempelvis energiproblemen löser sig genom kärnkraftverk (som ingen i dagsläget är beredd att betala för) som tar 15-20 år att bygga. Vi har inte den tiden på oss! Omställningen till ett fossilfritt och mindre konsumtionsinriktat samhälle måste ske snabbt!

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad satsning på kollektivtrafik

Kollektivtrafiken förstärks med fler och tätare turer så att en barnfamilj i tätort eller tätortsnära läge med gångavstånd till hållplats kan klara sig med högst en bil. Gratis taxa för pensionärer och skolungdomar. Taxegränsen för Kungälv ändras från zon B till zon A. Bohusbanan byggs ut med dubbelspår.

Värna Kungälvs miljö

Ett särskilt hållbarhetstid tillsätts, med extern expertis, som ger råd och stöd till kommunen, samt också kritiskt granskar kommunens hållbarhetsarbete med en årlig avstämning. Ett centrum för återbruk inrättas. Fler laddstationer för elbilar - speciellt i områden med flerbostadshus - och eldrivna båtar.

Barn och ungdomar ska må bra i Kungälv.

Förstärk skolornas elevhälsovård med fler sköterskor, kuratorer och andra vuxna. Minskade barngrupper i förskolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt är vi mer fokuserade än riks på att skolan måste få utökade resurser. Vi tar också tydligare ställning mot privata skolor med vinstintresse.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbete mellan miljöfokuserade mitten- och vänsterpartier. Övriga har ingen miljöpolitik värd namnet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och KD.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är positiva till inflyttning men måna om att denna ska ske i fas med utbyggnad av kollektivtrafik, skolor och annan infrastruktur.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En självklarhet!

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kan vara en bra idé men viktigare att få dubbelspår på Bohusbanan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Många andra yrkesgrupper skulle kunna hävda samma sak. Viktigare att förbättra de allmänna arbetsförhållandena.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Viktigare att öka transparensen i det fortlöpande partiarbetet, och att locka fler att engagera sig i detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Språkkompetensen bör kontrolleras på annat sätt, ex genom krav på genomgången utbildning av adekvat slag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Medfinansiering kan exempelvis ske indirekt genom att erbjuda billig tomtmark till företag som har ’lågprisprofil” och inte ställer krav på fast inkomst för att godkänna ingående av hyresavtal.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Förutsätter noggrann kontroll och oerhört specificerade krav vid upphandlingen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En nödvändighet i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Frågan är fel ställd - regeringen avgör hur många flyktingar en kommun ska ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det avgörande är inte vem som är huvudman utan vilka kontroller som görs. Principiellt är vi emot att företag ska kunna göra vinst på att driva skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Exempelvis bör bibliotekens roll utvecklas och förstärkas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Ökade skattemedel behövs för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Kungälvs val:

 • Bygga fler solcellsanläggningar
 • Dela ut gratis busskort till ungdomar
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor