Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Alla ska med när Sverige ställer om. En hållbar framtid måste vara hållbar på alla plan, såväl miljömässigt som socialt och personligt.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimatneutral kommun

Arbeta för att Kommunen ska ta sin del av ansvaret i klimatfrågan. Vi har exempelvis lämnat en motion om att kommunen ska bli klimatneutral till 2030.

Närproducerade ekologiska livsmedel

Vi vill att det i den kommunala verksamheten ska vara en högre andel livsmedel som är närproducerat OCH ekologiskt. Dessa står inte i motsatsförhållande till varandra.

Stärka hållbarhetsstrategin

Den nuvarande hållbarhetsstrategin har tydliga brister i målen som finns under rubriken "ekologisk hållbarhet".

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD är väldigt avlägset Andra borgerliga alternativ är tveksamt.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Klimatet måste hanteras på alla nivåer politiskt. Vissa frågor hör tydligt hemma i exempelvis rikspolitiken respektive regionpolitiken, men även lokalt.

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Färre ledamöter i fullmäktige leder till att färre personer är med i beslutsprocessen vilket borde vara en nackdel för den demokratiska processen.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det kan säkert vara så att en del brott kan utredas bättre med ökad kamerabevakning. En del förväntar sig troligen att mängden brott minskar av en sådan åtgärd, men det är tveksamt om det blir så. Troligare är att man flyttar platserna som brott begås på.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Finns säkert fall där det är bra och det finns säkert fall där det är dåligt. Att ha det som övergripande målsättning är tveksamt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Nja. Visserligen är vegetarisk mat skonsammare mot klimatet, men att tvinga på folk detta är ingen väldigt bra väg att gå. Bättre skulle vara att det finns god vegetarisk mat tillgänglig för alla varje dag ifall det är praktiskt genomförbart.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Personalen i vården i stort har inte bästa arbetsmiljön och sliter ganska hårt. Sex timmars arbetsdag hade varit en trevlig utveckling över hela arbetsmarknaden och vårdyrkena kanske skulle vara ett bra ställe att börja införa det på. Om sex timmars arbetsdag eller högre löneutveckling är bästa sättet att lyfta yrkeskategorin på inledningsvis är inte helt enkelt att svara på.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Såklart måste en anställd för en tjänst vara lämplig för tjänsten. Om inte den som gör arbetsintervjun klarar att göra den bedömningen utan att man ska genomföra ett språktest på den arbetssökande så är det kanske inte rätt person som hanterar anställningsprocessen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bostäder av alla typer, storlekar och i alla prisklasser är en förutsättning för att bostadsmarknaden ska fungera ordentligt. Billiga lägenheter är framför allt en förutsättning för att unga ska kunna flytta hemifrån och skaffa sig sin första bostad på resan genom livet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns säkert goda exempel på när det fungerar med privata äldreboenden och privat hemtjänst, det finns säkert minst lika många dåliga exempel. Privata äldreboenden är mer intressant är privat hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Elektrifieringen av bilflottan är på gång, och det finns ingen återvändo. Laddinfrastrukturen är en begränsande faktor och den måste följa med. Om det inte sker automatiskt i privat regi måste kommunen kunna styra upp det. På kommunens parkeringar bör det byggas ut med laddstolpar oavsett. Det behöver även ses över hur det ser ut på parkeringar i samband med treklöverns bostäder.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Förutom att det är ett rent humanitärt uselt förhållningssätt så har kommunen som mål att växa invånarantalsmässigt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns goda exempel på skola i privat regi, det finns också många dåliga exempel på det runt om i landet. Begränsningar i vinstuttag bör få bort de värsta exemplen. Dock stänger vi inte dörren helt för privata skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: En satsning som det pratas om länge, men som ännu inte blivit av, är att göra om musikskolan till en kulturskola.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skattenivån behöver såklart styras av behovet. Det finns en risk att behovet kommer att kräva en något högre skatt framöver men den ska såklart inte heller ökas utan att det är väldigt tydligt motiverat. Att sänka skatten ser inte ut att kunna vara aktuellt de närmaste åren.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Klippans val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Prioritera närodlad mat i kommunens skolor och äldreboenden