Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Karlskoga

Varför ska väljarna rösta på er?

Karlskoga kommun behöver ta klimatarbetet på allvar och sätta fokus på att bygga en stark gemensam välfärd.

Våra viktigaste lokala förslag

Långsiktiga satsningar på grundskolan.

Grundskolan i Karlskoga kommun behöver mer resurser och större tillit till lärarna. Vi vill ge lärarna högre löner och bättre arbetsvillkor för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för en bättre grundskola

Satsa på ungdomsinflytande

Ungdomarna är en bortglömd och outnyttjad resurs i Karlskoga kommun. Vi vill att ungdomars åsikter ska höras i alla frågor som beslutas. Därför vill vi strukturera upp samarbetet med Karlskogas Ungdomsfullmäktige och därigenom skapa möjligheter för alla ungdomar att göra sin röst hörd i alla frågor.

Miljö- och energikrav vid alla nybyggnationer

För att möta dagens och framtidens behov måste vi tänka om vid alla nybyggnationer i Karlskoga kommun. Kommunen behöver ställa högre krav på de som vill bygga nytt och hela tiden främja och premiera klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Vi vill att Karlskoga kommun ställer höga miljö- och energikrav på all nybyggnation som sker i Karlskoga kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett majoritetssamarbete med solidariska värderingar som sätter medborgaren och medarbetaren först. Vårt förstahandsval är därför att styra tillsammans med S och V.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Karlskoga

Verka för att höga miljökrav ställs på all nybyggnation i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi kan ständigt bli bättre och skapa innovation genom efterfrågan, därför behöver vi verka för att ställa så höga miljökrav som möjligt vid all nybyggnation i kommunen.

Man ska själv kunna välja sin leverantör av äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Valfrihet är bra så länge det handlar om valfrihet för den äldre, och inte valfrihet för kapitalet att behandla människor som förbrukningsvaror.

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ordningsvakter kan behövas i undantagsfall, men är alltid en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. Kommunen behöver framförallt arbeta förebyggande mot de personer som skapar otrygghet på olika platser i kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver ett starkt och stabilt kommunalt bostadsbolag med en tillgänglig allmännytta. Det finns inget egenvärde i att sälja det bara för att det konkurrerar med privata aktörer. Detsamma gäller vårt kommunala energibolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det finns många olika sätt att minska köttkonsumtionen och det här kan vara ett bra sätt om det införs på rätt sätt i samarbete med elever och personal.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Nästa stora välfärdsreform kommer att vara förkortad arbetstid. Karlskoga kommun borde vara föregångare. Det skapar också friskare medarbetare, bättre vård och kostar mindre pengar än det trasiga system vi har idag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Folkomröstningar ska hållas i stora och avgörande frågor, men de kostar också mycket tid och pengar för en kommun och ska därför användas endast i när det verkligen behövs. Kommunen behöver däremot arbeta mycket mer aktivt med främjandet av medborgardialog i samtliga frågor året om.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Anställande chef har uppdraget att se till att den som anställs kan klara av arbetsuppgifterna. Den kännedomen väger mycket tyngre än ett byråkratiskt språktest. Vi måste lita på våra chefer och medarbetare istället för att kontrollera dom.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Karlskoga kommun behöver arbeta hårt för att skapa ett samhälle utan segregation och som verkligen inkluderar alla. Det innebär att vi behöver ha många olika typer av bostäder i samma områden. Kommunen behöver ta ett större ansvar i dessa frågor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Karlskoga kommun måste göra hela sin fordonsflotta fossilfri så snart som möjligt. Mycket av detta kommer att ske genom att byta bensinbilar mot elbilar. Det innebär att kommunen själva måste ha en välutbyggd laddinfrastruktur. Denna borde delas med allmänheten för att skapa mervärden åt alla.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ska hjälpa alla människor som flyr hit från krig och katastrofer. Det är svårt för en enskild kommun att se sin roll i ett större sammanhang och det krävs nationell samordning för att vi ska kunna lyckas så bra som möjligt. Enskilda kommuner ska inte själva få säga nej till att hjälpa andra medmänniskor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det svenska systemet för hur vi finansierar skolor är det sämsta i världen och lockar ständigt till sig hänsynslösa kapitalister som stjäl pengar från vår gemensamma välfärd. Det är inte rätt! Föräldrakooperativ och idéburna skolor m.m. där alla pengar går tillbaka till verksamheten måste få fortsätta, men det är en skam att riskkapitalister får stjäla pengar från våra skolor utan konsekvenser.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Karlskoga kommun skulle kunna satsa betydligt mycket mer på kultur bara genom att sluta slösa pengar på meningslösa jippon och förkastliga avgångsvederlag. Kulturen skapar livsglädje och är viktig för både individen och samhället.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Frågan bör inte vara hur mycket vi vill betala i skatt utan hur mycket välfärd vi vill ha! Först när vi bestämt det kan vi bestämma hur mycket det kostar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Karlskogas val:

 • Höja lärarnas löner i kommunens grundskolor
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Utöka skolornas elevhälsoteam