Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Vi har en vision om ett hållbart och rättvist samhälle, där vi har mer tid för varandra, och samtidigt minskar vårt ekologiska fotavtryck. En röst på Miljöpartiet innebär en röst för klimatet, naturen och djuren, för barnen och de framtida generationerna.

Våra viktigaste lokala förslag

Fortsatt nej till en gruvetablering i Gállok

Vi kommer fortsatt att arbeta mot en gruvetablering i Gállok som hotar redan långsiktigt hållbara och befintliga arbetstillfällen för kommunen så viktiga renskötseln och besöksnäringen. Vi tycker att kommunen måste ta ansvar för de kommande generationernas rätt till giftfria marker och framtidstro där värdefull natur som världsarvet Laponia och vårt gemensamma grundvatten inte offras.

Kommunikation och service

Vi vill att det ska finnas ett gott utbud med busslinjer och tågförbindelser som knyter samman världen med kommunen. Man ska kunna bo här men ändå ha hela världen som sin arbetsplats. Vi ser att fler statliga myndigheter utlokaliserar sin verksamhet till Jokkmokk som exempel Riksarkivet som borde ha en nationell filial som samlar det nationella samiska arkivmaterialet i anslutning till Ájtte.

Kultur bygger Jokkmokk starkt

Vi är övertygade om att den kommunala kulturskolan spelar en viktig roll för att väcka skapandelust hos våra barn och visa dem möjligheter att kunna hitta försörjning i sitt skapande med basen i vår kommun. Vi vill därför ha en avgiftsfri kulturskola för alla elever för att på sätt inte stänga ute någon. En billig investering för framtiden. Det är så vi bygger kommunen stark.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vårt mål är att få så stort inflytande som möjligt för att kunna genomföra grön politik. Vi samarbetar och samverkar gärna med andra partier som värnar om våra framtidsfrågor som miljö och klimat, social rättvisa och jämställdhet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljöpartiet sa tidigt nej till en gruvetablering i Gállok för dess kortsiktighet och långsiktigt negativa konsekvenser för kommunen. Den ståndpunkten står vi fortfarande fast vid, eftersom vi vill se vår kommun blomstra genom bland annat skonsamt bedriven besöksnäring, fortsatt stabila samiska näringar, lokal livsmedelsproduktion och kreativa näringar.

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kvaliteten är viktigare än i vilken driftsform som den utförs. Pengarna som vi gemensamt betalar i skatt ska gå till det de är avsedda för och eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Vi är helt emot vinster i välfärden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: MP sympatiserar med principen om att kommunala bolag inte ska konkurrera med det privata näringslivet men det gäller också att förstå verkligheten. Det är ex. samhällskritiskt viktigt med kommunala bostadsbolag som är nödvändiga för att alla ska ha rätt till, och ha råd med, en egen bostad. Däremot tycker vi inte att kommunen ska bedriva campingverksamhet som konkurrerar med det privata.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser hellre ett mål om att minska andelen serverad kött i skolmaten än att ha specifika köttfria dagar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: MP vill att man ska få mer inflytande över sin arbetstid och sina arbetsvillkor. Två föräldrar ska kunna jobba inom välfärden och kunna ha balans mellan arbete och fritid och kunna få ihop livspusslet. Vi vill att äldre som jobbar inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid sista åren innan pension med bibehållen lön och utan att det drabbar pensionen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett språktest är ofta ett dåligt verktyg för att mäta någons lämplighet i ett arbete. Personer som är lämpliga att jobba i yrket ska få bra introduktion och handledning för att kunna utföra sitt jobb. Vi behöver satsa på att få fler att välja vårdyrket och se till att stötta och utbilda de som är nya i yrket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att det är viktigt att alla hjälper till då människor är i nöd. Solidaritet ska inte vara något som man som friskola ska kunna välja bort.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att alla ska ha rätt till en egen bostad. Då är det viktigt att det finns hyreslägenheter för alla oavsett socioekonomisk situation. Om behov finns ska kommunen finansiera fler billiga hyreslägenheter då det handlar om att främja lika rättigheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kvaliteten är viktigare än i vilket driftsform den utförs. Pengarna som vi gemensamt betalar i skatt ska gå till det de är avsedda för och eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Vi är helt emot vinster i välfärden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi tycker att kommunen tillsammans med region Norrbotten och staten ska ta ansvar och möjliggöra för de som bor i Jokkmokks kommun att övergå till elbil. Men även de kommunala bolagen Jokkmokks värmeverk AB, Jokkmokkshus AB och övriga privata fastighetsägare har ett stort ansvar för utökningen av laddinfrastrukturen i vår kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att det är självklart att Jokkmokks kommun ska solidariskt hjälpa människor som är på flykt. Kommunen behöver också arbetskraft för att klara av den kommunala välfärden med skola, vård och omsorg. Det vore helt enkelt dumt att stänga dörren.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: MP tycker det är viktigt med pedagogisk mångfald i skolan, vare sig skolans huvudman är offentlig eller privat. Mångfalden ger elever och föräldrar möjlighet att välja en utbildning vars pedagogiska inriktning passar eleven. Alla skolor, oavsett huvudman, ska vara föremål för fungerande kontroll genom en stark offentlig inspektion. Vi är emot vinster i välfärden.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig För att Jokkmokk ska öka i befolkning så krävs det inte enbart nya arbetstillfällen utan också det bästa kultur- och föreningslivet. Då behöver vi satsa på sådant som gör att människor trivs och vill bo här. Kultur bygger samhällen starkare. Stimulanser till kreativa företag, kultur- förenings- och friluftsliv bör prioriteras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Jokkmokks val:

 • Lägga mer resurser på aktiviteter för ungdomar
 • Sätta fler solpaneler på kommunens byggnader
 • Välja närproducerad mat i kommunens skolor och äldreboenden