Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Det finns bara ett miljöparti i Helsingborg. Bara ett parti som har politiken för en rättvis klimatomställning för hela kommunen. Vi tar kampen för både människa och naturen, djuren och miljön. Vi vill stärka klimatarbetet, stärka välfärden och öka jämlikheten. Vi vill skydda åkermarken och prioritera välfärden.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimat och Miljö

Vi måste ta ett större ansvar för ekosystemet och den biologiska mångfalden. Vi vill skydda vår åkermark från exploatering. Vi vill använda träd och slåtter från ängsmarker till råvara för odling och biobränslen. Grönytor och våtmarker ska användas för att minska risken för översvämningar. Fler åtgärder behöver vidtas för att minska utsläppen till Öresund.

Demokrati

En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Vi arbetar för att utveckla möjligheterna till inflytande och vill se flera åtgärder för inbjudande och deltagande demokrati. Vi vill utveckla Helsingborgsförslaget så att medborgarnas förslag får större betydelse. Att anordna folkomröstningar i lämpliga frågor kan fördjupa demokratin och öka tilliten till samhället.

Välfärd

Miljöpartiet verkar för ett öppet, jämlikt och rättvist samhälle. Vi vill se ett utvecklat samarbete mellan den kommunala- och regionala sjukvården, alla har rätt till en bra och tillgänglig sjukvård. Äldreomsorgen och sjukvården ska organiseras med personen i centrum och ett stödjande arbete till familjen ska vara en självklarhet. Alla barn har rätt till en bra skolgång och elevhälsa.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste är att vi får ett grönt genomslag. Helsingborg har styrts av många olika majoriteter och minoriteter och kan så göra igen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Staden ska vara en plats för människor. Det måste finnas olika möjligheter för människor att ta sig in till centrum, men vi måste prioritera kollektivtrafik, cykel och gång.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Åkermarken ska prioriteras för jordbruket. När vi väl bygger på åkermark så måste det vara platseffektivt, det är inte villor.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Helsingborgarna ska vara mer involverade i demokratin!

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Försäljningar måste vara kända innan val, eller prövas i folkomröstningar!

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Åkermark ska prioriteras till jordbruk. Vi måste värna vår självförsörjning, biologisk mångfald och åkermarkens förmåga att fånga upp exempelvis vatten vid regn.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Arbete inom vård och omsorg kan vara tungt och ställer stora krav på personalen. Bättre förutsättningar krävs, bland annat genom lägre arbetstid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det viktigaste är att man kan kommunicera med vårdtagaren. Varje chef få själva själv bemanna sin organisation så att den fungerar. Det finns många vårdtagare som talar ett annat språk, så att vara flerspråkig är en bra tillgång.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Genom Helsingborgs hem har staden ett bra verktyg att se till att det finns en blandad bebyggelse med bostads- och hyresrätter, villor och andra boendeformer. Att ha ett get hem är en rättighet och det måste finnas hyresrätter för den som behöver en lägre hyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En majoritet av stadens äldreboenden ska drivas av kommunen. Vi vill att vinster återinvesteras i verksamheten och att antalet vårdboendeplatser ökar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ihop med Öresundskraft ska göra det lätt för den som vill vara med och ställa om genom att ha en elbil. Vi vill att kommunägda parkeringsplatser förses med laddstolpar för elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Så länge det finns krig och så länge klimatförändringarna tvingar människor på flykt så ska de kunna hitta ett nytt hem i Helsingborg.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skolan ska vara en pålats för elever och utbildningen är central. Den kommunala skolan urholkas av en överetablering av privata företag. Det är inte till gagn för Helsingborgs elever.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur har en viktig plats i en demokrati. Den fria kulturen måste få mer plats i Helsingborg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns inget egenvärde i en högre skatt. Kommunen ska ge helsingborgarna bästa möjliga service för skattemedlen. Kommunens verksamhet skall vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Helsingborgs val:

 • Ge elevhälsan mer resurser
 • Samarbeta med polis i projekt som "Sluta skjut"
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Helsingborgs val:

 • Införa gratis kollektivtrafik inom kommunen från 70 års ålder
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Öka resurserna till äldreomsorgen