Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Det behövs en framåtriktad politik som tar vara på ny grönteknik och värnar om hässleholmarnas livskvalitet. Mandatperioden 2018-2022 satt vi i opposition. Vi kämpade för en hållbarare Hässleholm men fick ständigt avslag på våra viktiga motioner om att göra kommunen miljövänligare, mer inkluderande och attraktiv. Vi kämpade även för social rättvisa. Utan oss försvinner miljö från den politiken.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunala naturreservat

I Hässleholm finns det inga kommunala naturreservat. Vi vill bilda 11 kommunala naturreservat nära kommunens tätorter.

Bättre cykelvägar och bilfri stad

Cykelinfrastruktur och cykelvägar i kommunen behöver utvecklas. Cykelvägar ska vara sammankopplade och det ska finnas bra parkeringar. Cykelvägar till skolorna ska vara säkra. Hässleholmskärna ska vara bilfri och attrahera affärer, caféer och restauranger samt kultur och upplevelser

energifråga

Kommunen måste jobba mer med det behöver mer energirådgivning, produktion av förnyelsebar energi och energieffektivisering. Kommunen ska hjälpa invånarna och företag att konsumera mindre energi och producera mer. Laddinfrastruktur behöver byggas ut i hela kommunen. Kommunen ska minska sina transporter och Driva bilar med förnybart drivmedel

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan styra med alla utom med SD. Vi önskar Hässleholms kommun en stabilt styre som minskar käbbel och visar en långsiktigt riktning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig I Hässleholm finns det inga kommunala naturreservat. Hushållen ska ha nära till naturen. Det är bra för hälsan, avkoppling och miljön. Dessutom ökar fastigheternas värde, något som gynnar kommuninvånarna.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Hässleholms centrum ska vara en attraktiv plats där folk möts för att handla, umgås, röra på sig och göra sina ärenden. En bilfri centrum för bättre för barn och äldre och även för personer med funktionsvariationer. Buller minskar i en bilfri stad och mer plats kan ges till cyklar, gående och grönska.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det finns inte plats för fler tåg på stambanan i Skåne. Därför kommer tågen sent. Vi behöver bygga en ny stambana för att kunna utveckla tågresorna. För att behålla tågstopp i kommunens tätorter behövs fler banor. Dessutom kan vi åka fortare till Stockholm eller till Europa. Det behövs mer kapacitet för godstransporter, något som ökar omfattande när en ny stambana byggs. Snabba tåg är framtiden.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är en möjligt åtgärd men det viktigaste är att erbjuda bra utbildning och bra social tjänst så att unga inte hamnar i kriminalitet.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi måste öka matproduktionen i Sverige. Kriget i Ukraina visar hur beroende vi är av andra länder. Klimatförändringar kommer att försvåra matproduktionen på grund av torka och översvämningar. Våra fina jordbruksmarker måste användas för matproduktion och inget annat.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig I Sverige äter vi alldeles för stora mängder rött kött. Att minska intaget av animaliska produkter är bra för hälsan. Dessutom står matproduktion för en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp i världen. Genom att minska köttkonsumtionen kan vi minska vår klimatpåverkan.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Alla kommuner ska hjälpas åt och ta emot flyktingar som flyr krig och förföljelser.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Hässleholms val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Sätta upp laddstolpar för elbilar i hela kommunen
 • Återinföra bidrag till studieförbunden