Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi ser och vi hör Haningesbornas vardagsproblem. En röst på Miljöpartiet är rent konkret en röst för fler billigare hyresrätter, ökad trygghet, fler förskolor och fritidsgårdar samt satsning på laddinfrastruktur och fler gröna jobb för att minska arbetslösheten. Vi i MP Haninge vill ge goda möjligheter och förutsättningar för alla att forma en framtid att längta till.

Våra viktigaste lokala förslag

Koldioxidbudget för Haninge

Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Lokalt vill vi arbeta fram en kommunal koldioxidbudget som tydligt illustrerar hur mycket vi måste minska de territoriella utsläppen i Haninge för att klara Paris-avtalet. Koldioxidbudgeten ska vara vägledande i alla beslut som tas i Haninges nämnder, kommunala bolag och fullmäktige där det är relevant.

Mer laddinfrastruktur i Haninge

Bilindustrin står inför ett enormt paradigmskifte. Traditionella förbränningsmotorer ska ersättas med elmotorer detta skifte är nödvändigt för att vi ska klara klimatet. Därför måste vi underlätta för privatpersoner att välja laddbara bilar. Haninge har alldeles för få offentliga laddstolpar vilket hämmar omställningen till elbilar.

Erbjud alla ungdomar en meningsfull fritid

Många debattörer och politiker har hyllat Danmark för deras framgångar med att minska gängkriminaliteten, med all rätt. De åtgärder som främst lyfts fram av danska kriminologer är det förebyggande arbetet. Danska forskningsprojekt visar att ungdomar som har en meningsfull fritid, exempelvis är med i en eller flera idrottsföreningar löper betydligt mindre risk att begå kriminella handlingar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Miljöpartiet Haninges kommunpolitiska program utgår och är inspirerad av Miljöpartiet på riks nivås politik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett grönt styre tillsammans med andra partier som delar våra gemensamma värderingar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att alla barn har nära till skolan.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Personer som tigger är i en utsatt situation och enligt vår mening har alla människor rätt att be om hjälp, även genom att tigga.

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kvinnojouren finns till för att hjälpa personer i utsatta situationer, en hållbar finansiering är viktig för att säkerhetsställa att Kvinnojouren kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen skulle kunna bidra till en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet på vården till följd av minskade sjukskrivningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser det som att det är av stor vikt att personal får möjlighet att utbilda sig i svenska språket, men ett språktest i sig löser inte problemen i hemtjänst samt äldreomsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är för en finansiering av billiga hyresrätter vilket även är ett prioriterat område för Miljöpartiet de Gröna i Haninge.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Publika laddstolpar till elbilar är grunder för att ställa om bilparken till en bestående av bara elbilar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är för en jämlik skola där människor med olika bakgrund och nyanlända har inte haft chans att stå i kö vilket personer som bor i Sverige har.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet står bakom asylrätten och arbetar hårt för flyktingars rättigheter samt är därmed emot att kommunen ska ta emot färre flyktingar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Privata företag kan tillåtas driva äldreboende och hemtjänst så länge vinsten återinvesteras i verksamheten.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Marknaden hör inte hemma i skolan det har utvecklingen visat, riskkapitalister äger skolor och drar ekonomisk vinning av skolorna samtidigt som offentlighetsprincipen gällande bidrag till skolorna inte gäller för privata aktörer.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi vill lägga mer pengar på kultur för att sats på social hållbarhet gällande folkhälsa. Det är viktigt för barn att kunna delta i fritidsaktiviteter för att må bra oavsett ekonomiska möjligheter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Haninges val:

 • Ge mer resurser till skolorna i de utsatta områdena
 • Höja bidraget till idrottsföreningar i utsatta områden
 • Rusta upp kommunens allmännyttiga lägenheter

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Haninges val:

 • Bygga ut gatubelysningen på mindre vägar
 • Erbjuda kostnadsfri läxhjälp till alla skolbarn
 • Utöka antalet platser på äldreboenden