Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som sätter fokus på social, ekonomisk och fram för allt ekologisk hållbarhet. Vi vill påverka Habo att göra sin del i den gröna omställningen för att bevara ekologisk mångfald och hejda klimatförändringarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Vättern

Vi vill skydda Vättern från utsläpp och föroreningar. Den är en livsviktig naturresurs och behövs inte minst som dricksvatten åt ett stort antal människor.

kollektivtrafik

Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken både inom tätorten och kommunen men också till omkringliggande kommuner, speciellt Jönköping dit många arbetspendlar.

Minska utsläppen av växthusgaser

Den viktigare frågan av dem alla. Habo ska naturligtvis göra sin del och det skulle vi vilja sätta fokus på med hjälp av en koldioxidbudget.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Röda och gröna partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Habodemokraterna, Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi tycker att antalet nu är på en lagom nivå.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är ingenting som vi driver.

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill ge möjlighet för alla att bidra till den viktiga klimatomställningen. Kollektivtrafik spelar då en viktig roll.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att äta mindre kött är ett sätt att bidra till minskade koldioxidutsläpp därför tycker vi att skolan kan testa det åtminstone en gång i veckan.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Värt att prova, har gjort att sjukskrivningar har minskat på andra håll.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Skulle kunna stärka demokratin, ge invånarna en större känsla av deltagande och insyn i kommunpolitiken.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ett arbete är ett bra sätt att komma in i samhället och i språket. Däremot behövs stöd på arbetsplatsen för att kommunikationen ska fungera.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bra att det finns tillgång till bostäder för alla grupper i samhället. Viktigt dock att motverka bostadssegregation.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det har prövats med äldreboendet utan att det blev vare sig bättre eller billigare. I hemtjänsten fungerar det bra med också privata alternativ. Egentligen är det två olika frågor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen ska underlätta för invånarna att medverka till klimatomställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig När det är oroligt i vår omvärld behöver Habo liksom alla andra kommuner ta sitt ansvar och hjälpa till.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: I Habo bör skolorna drivas av kommunen. Det ger en likvärdig skolgång för skolbarnen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Habos val:

 • Bygga en isbana i kommunen
 • Erbjuda samhällsservice i alla kommundelar
 • Sätta fler solceller på kommunens byggnader