Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Grästorp

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få ett grönt hållbart Grästorp ur alla de tre hållbarhets perspektiven. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi har bara en planet och ett Grästorp som vi måste värna om och se till att vi alla kan fortsätta leva i många år framåt.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa ett attraktivt grönt centrum utan tunga trafiken

Se till att trafikverkets arbete med att rusta upp vägen runt Grästorp blir klar, få bort den tunga genomfartstrafiken och se till att skapa ett attraktivt grönt centrum, när vi gör om vägen till en lokalgata med fokus på gång- och cykeltrafik.

Utöka mängden ekologisk och/eller närproducerad mat

Fortsätta arbete med att mängden ekologisk och närproducerad mat i våra verksamheter ökar. Detta för den biologiska mångfalden, minskade koldioxidutsläpp och minskad sårbarhet i matförsörjningen.

Ta vara på de resurser som våra nyanlända utgör

Kommunen ska fortsätta hjälpa till så att de nyanlända som kommer hit från exempelvis Ukraina kan bli en del av lokalsamhället.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På ett sådant sätt så att gröna och hållbara värdering tar så stor plats som möjligt och att de flesta av våra politiska förslag genomförs.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Grästorp

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Strandmiljöer är känsliga områden som har höga värden både för naturen och friluftslivet. Det finns också gott om andra attraktiva områden i Grästorp som bebyggas före strandnära områden.

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen måste ta ett större ansvar för att se till att det finns prisvärda bostäder av olika slag.

Det ska byggas skyddsrum i Grästorps kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen behöver ta en större översikt över hela totalförsvaret som är mer än bara skyddsrum.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Större möjlighet att äta grönt/vegetariskt alla dagar är ett bättre alternativ. Kommunens kök gör redan ett fantastiskt jobb med att minska klimatpåverkan från maten och köper mer närproducerat. Det arbete ska stödjas först och främst, innan några obligatoriska dagar införs.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen måste kunna gå in med samhällsnyttiga bolag där marknaden inte klarar av att leverera till samhällets behov.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Politiken ska inte detaljstyra anställningskraven för personal i äldreomsorgen. Det är upp till verksamheten att anställa personal som är lämpliga för sina arbetsuppgifter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vård ska drivas av en vilja att hjälpa och inte för att tjäna pengar. Idag drivs en allt för stor andel av de privata vårdföretagen med vinst som största drivkraft.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen måste gå in och ta ett samhällsansvar och se till att publika laddmöjligheter finns.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Grästorps val:

 • Anpassa Södergatan i centrum för gångtrafik
 • Servera mer ekologisk mat i skolor och på äldreboenden
 • Sätta upp till solceller på kommunala tak