Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet vill att Göteborg ska vara en bra stad för människor och miljö och att kommande generationer också får ett gott liv. Vi jobbar hårt för detta och vi har lösningarna för att stoppa klimatutsläppen, värna naturen och skapa ett rättvist och inkluderande samhälle där vi bryter segregationen. Alla barn och unga ska ha goda möjligheter i livet. Alla ska med när vi ställer om Göteborg.

Våra viktigaste lokala förslag

Minska Göteborgs klimatpåverkan med bättre och billigare kollektivtrafik

Göteborg ska bli en klimatneutral stad. Dit når vi genom att satsa på sol- och vindenergi, energieffektivisering och klimatneutral byggnation. Använda det vi redan har, renovera istället för att bygga nytt. Maten vi äter ska vara klimatsmart och hållbart producerad. Med bättre kollektivtrafik och med halvering av priset på periodkorten vill vi öka det hållbara resandet.

Öka alla ungas möjligheter i livet - för ett tryggt och sammanhållet Göteborg

Alla barn och unga ska ha goda möjligheter i livet och kunna förverkliga sina drömmar. Vi behöver storsatsa på förskola, skola och elevhälsa som är viktiga för ett tryggt och hälsosamt liv och som skyddar mot kriminalitet. Alla skolor ska vara bra skolor. Barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid. Alla ska ha tillgång till en aktiv och rolig fritid och känna att de har en plats i ett rättvis stad.

15-minutersstaden, en grön och nära stad - för människor och natur

I Göteborg ska det du behöver i vardagen vara nära och du ska kunna gå och cykla till det mesta. Vi behöver fler bostäder och dessa ska främst byggas på platser som idag är parkeringar och överdimensionerade trafikleder. Parker, grönområden och natur ska bevaras för att människor ska trivas och den biologiska mångfalden gynnas. Så skyddar vi också staden mot effekterna av ett förändrat klimat.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill maximera möjligheterna till att genomföra grön politik för människor och miljö i Göteborg. Vi ser Socialdemokraterna som en naturlig samarbetspartner. Alla partier kommer behöva förhandla och kompromissa efter valet. Men som enda miljö- och klimatparti lovar vi att driva frågor om omställningen av Göteborg till ett klimatneutralt samhälle och social rättvisa

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte samarbeta med SD, de står långt ifrån våra värderingar.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det går snabbare, är billigare och bättre för miljön och klimatet att istället göra en rejäl renovering och uppgradering av Scandinavium. En uppgraderad arena kan ta in lika mycket publik och fungera lika bra som en nybyggd. Det får vara slut med slit- och släng. Vi vill minska klimatpåverkan och mängden byggavfall samt spara på skattepengarna.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är billigare, miljövänligare och går snabbare att bygga ut förnybar energi som vind ute till havs, sol och vätgas. Kärnkraft är ingen hållbar lösning. Småskaliga kärnkraftverk finns ännu inte men uppskattas generera upp till 30 gånger mer radioaktivt kärnavfall än de kärnkraftverk som finns idag.. Det är nog få göteborgare som vill ha ett kärnkraftverk i bostadskvarteret.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Idag finns mycket tomma parkeringsytor som är fula och tar upp mycket plats. Där vill vi istället bygga bostäder och gröna parker. Det är bra både för människor och för den biologiska mångfalden. De parkeringsplatser som behövs är bättre att ha i yteffektiva parkeringsgarage. På så sätt får vi mer plats för människor och stadsliv och gör Göteborg till en trevligare och trafiksäkrare stad.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Göteborg har för få bostäder och det tar orimligt lång tid innan man får en bostad. Därför måste Göteborg bygga nya bostäder och behålla de billiga hyresrätter som finns. I vissa fall kan det vara lämpligt att köpa in bostadsrätter och göra dessa till hyresrätter, exempelvis när det akut behövs skyddade boenden, eller användas för flyktingar så att segregationen minskar.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Idag är alkoholservering tillåten från kl. 10-05 på helgerna, vilket ger en god möjlighet för ett attraktivt uteliv. Vi har begränsningar i alkoholservering på grund av alkoholens baksidor. De personer som har svårast med alkoholen behöver samhällets stöd och kan hjälpas i större utsträckning när tiderna är reglerade.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Religions- och yttrandefriheten måste värnas. Skolverkets bedömning är att det inte är tillåtet för kommuner att generellt förbjuda ansiktstäckande slöja i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Göteborg har inga bolag som ägnar sig åt konkurrerande verksamhet som är olaglig. Vi tycker att det kan vara värdefullt att kommunen bedriver bolag som är till nytta för göteborgarna, exempelvis energibolag, kommunala bolag som stöttar näringslivet eller sköter om kollektivtrafiken. Även ett bolag som Liseberg har en stor nytta för göteborgarna då de ger många unga sitt allra första jobb.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill sänka arbetstiden för alla succesivt. I ett första steg vill vi sänka till 7 timmars arbetsdag. Vi vill också göra det möjligt att frivilligt gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet utan att det ska påverka tjänstepensionen. Att på olika sätt sänka arbetstiden är särskilt viktigt i arbeten som är fysiskt krävande, exempelvis inom äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill öka delaktigheten hos befolkningen med många olika metoder, och fler folkomröstningar kan vara ett sätt att stärka demokratin. Det är då viktigt att folkomröstningen handlar om en fråga som faktiskt går att påverka i kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att alla som arbetar inom hemtjänst och äldreomsorg talar bra svenska. Detta kan lätt bedömas under anställningsintervjun, ett formellt språktest riskerar att bli ett trubbigt verktyg som kommer kräva mer administration.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Friskolorna får lika mycket pengar som de kommunala skolorna och givetvis ska de också hjälpa till att ta emot nyanlända elever. Barn ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja barn.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det måste vara enkelt att ha en elbil om vi ska kunna ställa om samhället från fossila transporter. Då är det viktigt att det finns laddstolpar. Vi vill också att det blir lättare att ladda andra elfordon som exempelvis cyklar och mopeder. Samt skapa goda förutsättningar för elbilspooler som gör att färre behöver äga sin egen bil. Då använder vi bilarna effektivare och det krävs färre p-platser.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Vi vill stoppa vinstutdelande friskolor, pengar som skolorna får ska gå till eleverna, inte till ägarna. Vi tycker däremot att det ska finnas skolor som drivs av exempelvis kooperativ, föräldraföreningar eller av icke-religiösa organisationer som drivs utan vinstintresse, utan för att ge eleverna en bra utbildning och skolgång.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen har fått spara mycket pengar under Alliansens styre. Vi vill sätta stopp för besparingarna och satsa pengar på kulturen. Biblioteken, kulturhusen och kulturskolan är verksamheter som vi vill satsa på. De fria kulturutövare har rätt till rimliga arbetsvillkor, löner och ersättningar. Därför vill vi satsa mer pengar på stöd till det fria kulturlivet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Om kommunalskatten höjs så höjs den lika för alla oavsett inkomst. Kommunens utgifter kommer öka i framtiden då fler kommer behöva omvårdnad. Men vi vill att detta finansieras genom att kommunerna får mer bidrag från staten. Staten kan ta ut skatt på ett bättre och mer rättvist sätt exempelvis genom att beskatta konsumtion, miljöskadlig verksamhet och höjda skatter för de som tjänar allra mest.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Göteborgs val:

 • Anställa fler socialarbetare till skolor och förskolor
 • Planera för fler bostadsrätter och villor i utsatta områden
 • Skapa fler jobb i utsatta områden

Så svarar MP: De som begår brott ska upptäckas och lagföras av polisen. För att på allvar komma tillrätta med otryggheten behöver vi satsa på förebyggande arbete. Bättre förskolor och skolor där alla elever får det stöd de behöver och mer resurser till socialtjänstens förebyggande arbete. För att på sikt minska segregationen behöver bostadsområdena blir mer blandade.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Bygga fler cykelvägar
 • Sätta upp fler solceller på kommunens tak

Så svarar MP: Klimatkrisen är akut. För att kommande generationer ska få ett bra liv så behöver vi stoppa klimatförändringarna och utrotandet av arter. Mer lokal elproduktion och trygga, bra cykelvägar gör oss mer oberoende och snabbar på omställningen. Alla barn ska få en bra utbildning och en meningsfylld vardag och goda möjligheter i livet.