Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Gällivare

Varför ska väljarna rösta på er?

För att-VI VILL MER! Gällivare har en fantastisk potential. Vi engagerar oss för att vi tror på vårt Gällivare. Vi vill leva och bo i en kommun som är modern, hållbar och inkluderande. Vi kommer från olika bakgrunder och har med oss olika perspektiv. Men vi har samma mål, att vara med och utveckla platsen vi bor på.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostadsbyggandet

Att öka takten i bostadsbyggandet är centralt för Gällivares utveckling och en förutsättning för kompetensförsörjningen. Vi vill: - Ge Topbostäder i uppdrag att bygga mellan 50-100lgh per år fram till 2030 - Förtäta mellanområdet och centrala Gällivare - Ta fram fler detaljplaner och områden för en- och flerfamiljshus i Gällivare och Koskullskulle - Arbeta mer strategiskt för att locka bostadsbygg

Familjernas Gällivare

Fortsatt fokus på en attraktiv skola - Öka lärarbehörigheten - Att lärare och vårdpersonal ska kunna kombinera studier och arbete - Förbättra lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning - Att klassmentorprogrammet ska fortsätta - Satsa på studiemedel, analoga som digitala - Skapa fler förskoleavdelningar och mindre grupper i förskolan - Skapa bostadsnära förskolor - Möjliggöra fler resursgrupper

Framtidens Gällivare

Tillvarata möjligheten i omställningen! Samhällsomvandlingen och industrins omställning ger oss möjligheter att bli en mer hållbar och attraktiv kommun. Nya branscher så som livsmedelsproduktion skapar utveckling och arbetstillfällen samtidigt som det bidrar till Sveriges självförsörjningsgrad. Tillgången till distansutbildning måste stärkas genom närmare samverkan med Universitet och Högskolor.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I grunden har vi samma uppfattning som Mp riks. Den huvudsakliga skillnaden ligger i kommunikationen. Vi riktar oss mot en bredare målgrupp, och har en mer positiv berättelse om hur vi ställer om samhället. Vi har dock en något annorlunda syn på gruvfrågan.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppen för att diskutera med flera partier om Gällivares utveckling. Vi kommer gå till val på vårt eget valprogram.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Gällivare

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Svårt att svara på. I teorin ett bra förslag men i praktiken svårt utifrån den ansträngda situationen på arbetsmarknaden. Självklart är språket viktigt och en förutsättning, men det måste finnas möjligheter att både jobba och läsa.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver arbetskraft, mycket arbetskraft. Utöver det är det självklart att Gällivare solidariskt ska hjälpa människor på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur är en förutsättning för attraktivitet och tillväxt. Utan innehåll i samhället blir det ingen utveckling.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Gällivares val:

 • Bygga fler bostäder
 • Höja lönerna för personal inom vård och omsorg
 • Öka samarbetet med näringslivet för att locka arbetskaft