Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Gagnef

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det parti som på allvar vill bekämpa de miljöproblem som framtiden kommer bjuda på. Vi har alltid fokus på att miljöfrågorna finns dagordningen.

Våra viktigaste lokala förslag

värna åkermarken för framtidens mat.

Det är otroligt viktigt att inte bygga på vår åkermark. Vi behöver skydda den för framtiden i ett föränderligt klimat. Därför bör all nybyggnation ske på mark som inte kan användas matproduktion.

Servera större ekologisk mat I skola och omsorg

Att servera ekologisk mat I skola och omsorg medför är oerhört viktigt för att minska giftansamlingen I våra kroppar. Ekologisk mat odlas och tas fram under förutsättningar som gynnar våra ekosystem, bidrar till att de inte ansamlar kemikalier och blir mer motståndskraftiga mot förändringar. Det bästa för oss är att äta ekologisk mat som också är närproducerad!

Det behöver finnas minst två fritidsgårdar i vår kommun.

Fritidsgården fyller en god funktion för ungdomar. Dessa fungerar främjande för goda livsmiljöer och ger ungdomar möjlighet att få vara i goda miljöer. Dessa fungerar också som skydd mot ev kriminalitet och drogpreveterande. Därför behöver de finnas på fler ställen än idag. Vi behöver ha minst två fritidsgårdar i våra största tätorter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokrater i egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

M, kd och SD. Även L är tveksamma.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Gagnef

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Inkomstkraven för att få bostad av allmännyttan ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Gagnefs val:

 • Bygga ut kommunala skolor
 • Ge barn med behov särskilt stöd även i förskolan
 • Öka andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet