Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Essunga

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få en röst i fullmäktige som kommer med frågor som inte de andra partierna tar upp.

Våra viktigaste lokala förslag

Nybyggnation i tätorterna och på landsbygden

Erbjuda olika typer och placeringar av bostäder genom vårt kommunala bostadsbolag med en klar miljöpolicy (laddstolpar o solceller) och underlätta för byggnation utanför planlagt område med snabb bygglovshantering. Erbjuda villatomter och industrimark i attraktiva områden. Måna om närheten till naturen. Underlätta boendet på landet med bra bredband och uppmuntra till bildandet av VA-föreningar.

Ökning av invånarantalet

Säkerställa att vatten och avloppskapaciteten räcker för en befolkningsökning. Utnyttja översiktsplanens möjlighet att bevilja byggnation även utanför tätbebyggda områden.

Skolelevers lärande och mående

Närhet till skola och fritidverksamhet är viktigt, framför allt för de yngre barnen. Vi måste erbjuda trivsamma skolor med inspirerande utemiljö. Behöriga lärare och ändamålsenliga skollokaler skapar bra förutsättningar för goda resultat för eleverna. Alla elever som har behov av stöd skall ha tillgång till resurser så att målen kan uppnås. Psykisk ohälsa hos unga måste uppmärksammas tidigt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Många Stad kontra Land frågor. Bygglov nära vatten, kollektivtrafik mm.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet som utgörs av många partier så att många åsikter kommer fram i ett tidigt skede.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Essunga

En ny skola ska byggas i Jonslund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Nuvarande skola är dåligt underhållen och det behövs en ny.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det skall vara ett fritt personligt val om man skall äta kött eller inte

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: På landet fungerar inte alltid marknadsekonomin. Det finns inte alltid långsiktigt ekonomiskt hållbara privata allternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att få personal som orkar arbeta heltid och inte går ner i arbetstid och därmed får lägre lön.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Under förutsättning att frågorna är lämpliga för att avgöras genom folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Man måste kunna kommunicera med vårdtagarna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Finansiera är fel ord. Bygga billigt är ett bättre ord.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: På landet är det inte aktuellt, inga privata bolag kan bedriva verksamhet långsiktigt när underlaget är varierande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om det finns en koppling till kommunal verksamhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver solidaritet i samhället och en större befolkning i kommunen är bra för alla kommuninvånare.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Är invånarna inte nöjda med kommunens verksamhet skall de kunna starta föreningsdrivna skolor eller barnomsorg.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Essungas val:

 • Bygga fler cykelvägar
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Renovera kommunens skolor