Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kan gå och cykla tryggt på upplysta cykelbanor, umgås i ett centrum som sätter människorna före bilarna. Kommunen är en föregångare med fossilfria transporter, fossilfri värmeproduktion, energieffektivisering och nära till bussen i hela kommunen. Vi har ett säkert dricksvatten, kan fiska och bada i våra rena och klara vattendrag. I kommunens skogar och parker frodas den biologiska mångfalden,

Våra viktigaste lokala förslag

Utveckla Enköpings levande landsbygd

- Alla kommundelar ska ha hyresbostäder för både ungdomar och äldre. - Vi vill skydda strandområden och betade ängs-och hagmarker från bebyggelse. - Kraftfulla insatser för en bättre vattenkvalité i våra åar och vattendrag genom samarbete med jordbruk och andra fastighetsägare.

Bygg en Klimatsmart och Attraktiv stad

- Kommunens bolag ska installera och driva laddstolpar i centrum och bostadsområden. - Ena Energi ska utveckla Solparker för lokal elproduktion. - Parker och grönområden skall vara självklara i nybyggda stadsdelar. - Centrum skall bli mer attraktivt genom fler bilfria gator, mysiga torg med småstadskaraktär och ett bra samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln.

Utveckla en likvärdig skola

- Stärk resurserna till alla skolformer för att öka trygghet, studieresultat och arbetsro för alla elever genom fler lärare och stödpersonal samt bättre läromedel. - Motarbeta kraftfullt all segregation i skolorna, genom en förändrad intagningsprocess till både kommunens skolor och friskolorna. - Underlätta det livslånga lärandet genom att modersmålsundervisningen och Kom-Vux når fler elever

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

kan jag inte tänka mig

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mp är beredda att ingå med de flesta partier i ett styre. Valresultatet avgör hur en majoritet kan formas

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD är vi inte beredda att sitt i ett styre tillsammans med

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: vi tror att livscykelkostnaden (ca 40 år) för ett kommunägt bad gynnar det kommunala ägandet, för både kommunen och badande medborgare

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Miljön förbättras radikalt i centrum, vilket innebär att fler människor vill vistas, handla och umgås där. Parkeringsmöjligheter skapas i alla fyra väderstreck, så att ingen behöver gå längre än 3-400 meter. Funktionshindrade får specialtillstånd.

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Mp ville i första hand anlägga en park på denna tomt för att stimulera torgmiljön. Vi fick inget gehör hos något annat parti och ser därför ett mindre hotell som en ganska bra lösning

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Miljöpartiet Enköping har hoppat över denna fråga

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Enköpings val:

 • Anlägga fler kolonilotter
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst