Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Burlöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet de Gröna i Burlöv har varit med och verkat i den kommunala politiken sedan 1986. Vi har försökt påverkat och även drivit hjärtefrågor i många mandatperioder! Mp Burlöv behövs verkligen och ännu mer nu en nånsin! Om inte annat för att vara det enda Klimatpartiet.

Våra viktigaste lokala förslag

Slopa den kommunala avgiften för att installera solceller

Vi vill att avgifter för att installera solceller slopas för att främja övergången till mer hållbara energialternativ

att kommunen inför sk. sociala upphandlingar.

Kommunen ska införa sk. Sociala upphandlingar . dvs att man kräver att företag som vinner kommunala upphandlingar måste erbjuda praktikplatser eller jobb åt kommuninnevånare som lever på försörjningsstöd

Att inrätta en hållbarhetsnämnd

En hållbarhetsnämnd inrättas med politiskt makt. Som ska arbeta förebygande med kommunens hållbarhetsarbete samt följer upp och kvalitetssäkrar att kommunen verkar för ett hållbart samhällsbyggande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill vara en del av styret i Burlöv de närmaste 4 åren! Det är det enda sättet som vi, ett litet parti kan påverka och få våra hjärtefrågor på dagordningen. Vi ser gärna ett samarbete med S och V! Men kan även tänka oss andra konstellationer!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ser det mycket svårt att styra med Sd! De har inte samma värderingar som vi

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Burlöv

Kommunen ska motverka etableringar av friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kvaliteten är viktigast och om skolan är bra och större delen av pengarna går till eleverna är friskolor inte sämre än kommunala. Vi tycker inte vinst i skolorna ska gå till bankkonton utomlands. Men om de återinvesteras i verksamheten är det ett bra komplement till de kommunala. Skattepengarna tillhör invånarna i kommunen, och bör behandlas därefter! Alltså med stor varsamhet!

Äldre ska själva få välja vem som ska sköta hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att de som är vårdtagare ska få påverka sin egen situation genom att själv bestämma, om de nu vill välja! Det viktiga är att hemtjänsten är bra och fungerar! Också här är det viktigt att inte döma ut verksamheten bara för att den är kommunal. Att säga att kommunal verksamhet är dålig och privat som bra eller tvärtom är ska inte vara självklart!

Kommunen bör verka för att en vårdcentral öppnas i Åkarp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser inga problem med detta! Kan fler komma till i vården idag är det bara bra!

Burlövsbostäder ska inte säljas ut utan fortsätta ägas av kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska fortsätta ägas av Burlövsbostäder och kommunen ska äga Burlövsbostäder. Det är viktigt att påverka och ha kontroll över bostadsmarknaden i kommunen!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser inte att det skulle vara problem med att kommunen driver verksamhet som finns i kärnverksamheten. Bara för att kommunen driver en verksamhet så är den inte automatiskt dålig! Att kommunen även kan erbjuda arbete till kommunens invånare är bra!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi människor äter rent för mycket kött i vår vardag, och att två dagar i veckan ha en köttfri dag är inte helt fel och är även nyttigt för eleven! Men det är viktigt att den köttfria rätten är ordentligt gjord med bra råvaror.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alla som arbetar borde ha sex timmars arbetsdag! Men om kommunen kan få bra och motiverad personal i äldreomsorgen finns det mycket att vinna i längden på detta både för arbetsmiljön och för den enskilde vårdtagaren.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Folkomröstningar kostar en del, men är ett bra sätt att låta kommunens innevånare demokratiskt kan påverka en viktig fråga!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att kunna språket både för den anställde och för vårdtagaren ! För att den anställde ska kunna förstå instruktioner mm, och för att vårdtagaren ska känna sig säker.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Detta är viktigt för alla! Hyreslägenheter som är billiga behövs för den som etablerar sig på bostadsmarknaden. Kan inte ungdomar flytta hemifrån, kommer de inte vidare i livet! För dem som inte har råd att köpa en lägenhet för 2 miljoner är detta också viktigt. Även äldre som vill flytta ifrån sitt nuvarande boende till något billigare skulle gilla detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Burlöv har visserligen tagit emot en hel del flyktingar redan! Men det är viktigt med solidariteten till andra kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Huvudsaken är att skolan är bra och att större delen av skattemedlen återinvesteras i eleverna och skolan! Åter, här är det skattemedel och elevens framtid som är viktigast

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur är viktig! Den påverkar både individen och samhället! Utan kultur mår vi inte bra!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi tycker inte att skatten ska varken öka eller minska! Bra som det är idag

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Burlövs val:

 • Anlägga ängar för biologisk mångfald
 • Förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen
 • Rusta upp cykelvägarna i kommunen