Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Botkyrka

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet tror på Botkyrka, och vår vision är en trygg, jämställd och hållbar kommun. Vi ser till att klimat, miljö, rättvisa och jämställdhet får en röst i alla kommunens beslut. Vi har en politik tar tillvara på att många samhällsfrågor är sammankopplade - till exempel så fungerar fritidsaktiviteter som en förebyggande åtgärd mot kriminalitet. Rösta på oss för en starkare kommun!

Våra viktigaste lokala förslag

Ställa om till ett klimatsmart och grönt Botkyrka

Botkyrka ska ställa om till en mer cirkulär och klimatsmart plats genom exempelvis satsningar inom trafikområdet, mat i kommunens verksamheter, förnybar energi, osv. Dessutom behöver vi värna om den biologiska mångfalden och skydda de viktiga skogar kommunen har, bland annat genom fler naturreservat.

Satsa på en tryggare och mer jämlik skola

Skolorna behöver bli bättre, genom fler vuxna i skolan, upprustade lokaler, tidigt stöd till de som behöver och satsningar på jämlikhet mellan och inom skolor. Både elever och lärare ska trivas och utvecklas i skolan. Vi vill förbättra arbetsmiljön för vår skolpersonal, bland annat genom att öka möjligheterna att vidareutbilda sig på arbetstid.

Minska Botkyrkas klyftor och stärk arbete mot kriminalitet

Kommunen ska vara en trygg plats att leva på, vi behöver dels se till att alla har jobb eller utbildning och en meningsfull fritid för att inte hamna i kriminalitet, ett tidigt arbete i skolorna behöver förebygga och stoppa rekrytering till gäng. Dessutom en satsning på den fysiska miljön som kan bli tryggare genom att rusta upp, måla om, hantera växtlighet, osv.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett styre där vi är med, som inte är beroende av Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Människor tigger inte för att det är tillåtet, utan för att de är tvungna. Det är en konsekvens av fattigdom. Vi vill istället satsa på det förebyggande sociala arbetet som hjälper folk till egen försörjning.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi anser att det är osolidariskt mot resten av Botkyrka att dela kommunen. Risken är att Tullinge kommun skulle ha dålig ekonomi bland annat eftersom de inte skulle få samma statsbidrag som Botkyrka kommun. Det finns även risk för att demokratin i Tullinge skulle bli dålig då ett fåtal personer skulle få en stor makt.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är väldigt bra då det ökar möjligheterna till egen försörjning genom att fler personer kan ta jobb även nattetid.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Biologisk mångfald och rent vatten är förutsättningar för allt liv och för att klara klimatkrisen. Genom att instifta ännu fler naturreservat, till exempel i Tullinge skog, kan vi gynna biologisk mångfald och bevara värdefull natur samtidigt som vi tillgängliggör naturen för alla Botkyrkabor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Detta är särskilt viktigt i äldreomsorgen, och vården generellt, för att förbättra arbetsmiljön och motverka att människor bränner ut sig. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Detta är särskilt viktigt i äldreomsorgen, och vården generellt, för

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är en stor vinst att vara flerspråkig i Botkyrka då många av våra äldre har modersmål annat än svenska. Självklart är det viktigt att våra anställda kan bra svenska för att erbjuda vård av god kvalitet och ge Botkyrkabor en bra ålderdom. Det är dock viktigt att detta inte blir ett sätt att hålla människor ute från arbetsmarknaden. Det ska erbjudas möjlighet att lära sig svenska på arbetstid.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Utsläppen från transporter måste minska. Därför är det viktigt att vi gör det smidigare att köra fossilfritt i Botkyrka. Vi vill se till att det finns laddstolpar i alla kommundelar. Vi vill gärna samarbeta med företag för att installera snabbladdare utanför mataffärer och liknande.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I Botkyrka har vi tagit ett stort ansvar för flyktingar. Andra kommuner behöver ta ansvar och ta emot fler flyktingar. Särskilt eftersom det försvårar arbetet mot segregation om kommuner som Botkyrka tar ett mycket större ansvar än andra. Men lösningen är inte så enkel som att vi ska ta emot färre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att främja demokrati är viktigt för oss som parti. Som Botkyrkabo ska du enkelt kunna vara en del av demokratin i kommunen och påverka Botkyrkas utveckling. Vi vill även att personer från 16 år ska få delta i folkomröstningar och i kommunvalet.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi anser att detta är ett ganska ovanligt fenomen. Vi tycker inte det är självklart att barn ska få täcka sina ansikten i skolan, oavsett varför. Dock anser vi att det inte är kommunens sak att tvinga av unga tjejer ett plagg. Risken är att unga tjejer då väljer att inte gå till skolan. Vi prioriterar hellre andra förslag för att öka jämställdhet och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Problemet är inte att skolor drivs av privata företag, utan att personer plockar ut vinster från skolor. Skolans syfte ska alltid vara utbildning. Vinster i skolan ska återinvesteras i skolan. Vi anser även att när skolor kan välja sina elever skapas ett jämlikhetsproblem. Det ökar skolsegregationen vilket är ett problem i Botkyrka som vi måste motverka.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Att ha en meningsfull fritid är positivt för både individen och samhället. Detta gäller särskilt för våra barn - en meningsfull fritid (tillsammans med en avklarad skolgång) är ett vaccin mot att hamna i kriminalitet. Därför måste vi främja barns jämlika tillgång till fritidsaktiviteter. Att lägga pengar på kultur och fritid är en investering i våra barns framtid, och i ett tryggare Botkyrka.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi ska inte ta ut mer skatt än vad vi behöver, men det behövs pengar för att klara kvaliteten i välfärden.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Botkyrkas val:

 • Arbeta mer med fältassistenter för att nå ut till unga
 • Ge mer resurser till skolorna i utsatta områden
 • Utveckla kommunens avhopparverksamhet

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Botkyrkas val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor