Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Det är bara miljöpartiet som har politiken för en rättvis klimatomställning för hela kommunen. Miljöpartiet kämpar alltid för människorna, djuren och miljön. Vi vill stärka klimatarbetet, välfärden och öka jämlikheten.

Våra viktigaste lokala förslag

Fossilfritt Bollnäs

- Vi vill att Bollnäs kommun minimerar sina verksamheters miljöbelastning genom den gröna omställningen. - Vi vill att det byggs laddplatser för elbilar. - Vi vill att kollektivtrafik blir tillgänglig i alla kommunens delar, samt att det blir enkelt och bekvämt att åka kollektivt. - Vi vill att byggande blir klimatsmart.

Skolan

Vi vill utöka satsningar under tidiga uppväxtåren till barn. Vi vill att alla ska ha lika utbildningsvillkor i hela kommunen. Vi vill att barn och ungas psykiska hälsa ska prioriteras.

Landsbygden

- Vi vill öka tillgång till samhällsservice och att sjukvård i kommunen ska utvecklas. - Vi vill främja mer lokalproducerat mat. - Vi vill satsa på gång- och cykeltrafik. - Bredband och digitalisering ska utvecklas och användas mer inom hela kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi i miljöpartiet i Bollnäs är öppna att samarbeta med partier som i sin värdegrund har jämställdhet, solidaritet och hållbarhets politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra tillsammans med SD, KD och Sjukvårdspartiet.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Mänskliga rättigheter och den personliga integriteten ska inte brytas. Vi måste kraftigt stärka det förebyggande arbetet med stödinsatser för barn och familjer. Fler övervakningskameror kommer inte att minska brottsligheten i kommunen, istället ska man satsa mer på att ungdomar får den stöd de behöver i skolan och på fritiden.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi i Miljöpartiet i Bollnäs tycker att kommunen ska säga ja till mer vindkraft för att nå framtidens utmaningar. El ska vara grönt, billigt och stabilt. Om kommunen får större del i vindkraftens vinster blir det mer motiverat med mer vindkraft.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För att kommunen ska öka sin försörjningsförmåga är en av de viktigaste pusselbitarna att vi ställer krav på närodlat i kommunens verksamheter. Det är även en del av den gröna omställningen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Mer klimatsmart och miljövänlig mat är oftast bättre för hälsa och samhälle. Andelen vegetarisk mat ska öka och matsvinnet minska. Kött som serveras ska komma från den nära omgivningen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det allmänna och näringslivet har i grunden olika roller. I vissa fall kan det dock finnas skäl för en kommun att äga och driva affärsverksamheter. I de företag där det allmänna är hel-eller delägare ska ägarskapet vara aktivt och inflyttandet användas för att främja exempelvis hållbarhet och jämställdhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Med kortare arbetstid är det lättare att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Kommunen ska gå före i utvecklandet av framtidens arbetsmarknad, där livskvalitet står i fokus.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Om man inför språktest kan man gå miste om kompetent arbetskraft för att kravet är satt för högt. Det går ofta att kommunicera även om man inte har samma språk. Man lär sig språket när man jobbar med människor.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Största problemet i vårt samhälle är segregationen, därför ska inte friskolor få ha enbart kösystem eftersom det leder till att endast vissa familjer kan sätta sina barn i en friskola.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är viktigt att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar. Miljöpartiets bostadspolitik ska motverka segregation och främja lika rättigheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: När privata företag driver äldreboenden och hemtjänst som komplement till kommunens verksamhet blir det fler valmöjligheten för invånarna. Det behöver vara ett fritt val.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Visserligen behövs det många laddplatser för elbilar, men det är ingen kommunal verksamhet. Kommunen kan i stället underlätta för privata aktörer genom att planera för plats och infrastruktur.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Skolans syfte är att eleverna ska få sin utbildning, inte att de som driver skolan ska utnyttja den för sin egen del. Privata företag med anonyma aktieägare som driver skolor för sin egen vinst långt från skolornas vardag ska göras upp. Det påverkar den kommunala skolan och mindre friskolor som har elevers lärande som största prioritering.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kulturen är jätteviktig för hela samhället. Det skapar kreativitet, jämställdhet, demokrati, integration, m.m.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Det finns många utmaningar i den närmaste framtiden för kommunen. Den nuvarande höga inflationen påverkar ytterst varje medbörjare. Det behövs mycket mer resurser för att driva kommunala verksamheter. Istället för att höja skatten måste vi börja spara och effektivisera där vi kan utan att minska kvalitén i verksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Bollnäss val:

 • Klimatanpassa all kommunal verksamhet
 • Lägga mer resurser på de lägre årskurserna i skolan
 • Öka stödet till föreningslivet