Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

För miljöpartiet i Boden har kompetenta politiker som kan leda kommunen in i framtidens utmaningar inom miljö och klimat. För det finns bara ett miljöparti som tar miljö och klimat förändringarna på allvar. Skola och förskola, lyckad skolgång är bästa skyddsfaktorn till hälsa och arbete. Vi arbetar också för en hållbar äldreomsorg, med utbildad personal som trivs på jobbet.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler klimatsmarta bostäder

Vi vill uppmuntra trähusbyggande och installation av solceller och solpaneler. De boende skall ha tillgång till laddstolpar. Byggmaterialet ska vara miljöcertifierat. Infrastrukturen till bostäderna ska möjliggöra kollektivtrafik, bra gång och cykelvägar etc.

Öka självförsörjningen

Boden ska öka sin självförsörjning gällande bla energi, livsmedel och hantverkskompetens. Vi kan styra kommunens upphandlingar mot de lokala producenterna, genom att dela upp upphandlingarna i mindre bitar som gynnar lokala aktörer. Installera solcellsanläggningar på kommunala tak.

Hållbar äldreomsorg

Alla äldre ska kunna må bra så länge som möjligt. Ha en uppsökande verksamhet för alla personer över 80 år för att minska ensamheten. Vi vill att kommunen ska ha en anställd som har ett samordnande ansvar för besöksverksamheten. Vi vill satsa på utbildad personal och karriärvägar i vården. Boendemiljön ska ska skapa lugn och trygghet. Näringsrik kost.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet Boden sitter med i kommunledningen idag och styr kommunen tillsammans med tre partier till. Miljöpartiet vill fortsätta att styra Bodens kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Öka samarbetet mellan Bup och socialtjänsten. Mer förebyggande arbete.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Både utövande och deltagande i olika kulturella arrangemang, är viktig för en välmående kommun.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: En friskola utreder om de ska öppna en lågstadieskola i Bredåker.

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det beror på vad som menas för bolag. Miljöpartiet vill självklar behålla Bodens Energi AB som ett kommunalt bolag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att orka ett helt yrkesliv och värdera upp vårdyrket tycker miljöpartiet att det är värt att testa 6 timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön på ett boende.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: De sker redan i kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen har ett ansvar att erbjuda anställda i kommunen och besökande publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Bodens kommun behöver arbetskraft till kommunen, och för att klara den gröna hållbara omställningen som nu sker i kommunen behöver det ske en inflyttning till kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Bodens val:

 • Avsätta medel till att renovera skollokaler
 • Göra hembesök hos alla över 80 år
 • Göra kommunen mer självförsörjande