Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Årjäng

Varför ska väljarna rösta på er?

Grön röst i Årjäng med ansvar för ekonomin. MP Årjäng lyfter frågor för klimat och miljö som inte andra lyfter.

Våra viktigaste lokala förslag

Fritidsbanken med tillhörande sociala engagemang

Etablera en Fritidsbank som sparar resurser och hjälper svagare i samhället att ta del i fritidsaktiviteter.

MILJÖfrågor - Skog, Strandskydd, Försurning

Bevaka skogens intresse när det gäller det egna skogsinnehavet i Årjängs kommun. Allt från avverkning, återetablering och skydd av biologisk mångfald. MP Årjäng anser att kommunen har mycket stränder, men inte närmare än 100 m från stranden. Bevaka vattenområden för att begränsa utsläpp, öka andelen våtmarker som minskar hastigheten på genomsträmning.

Låt Landsbygden Leva - Infrastruktur, Samhällsservice etc

Bevaka kollektivtrafik, samhällsservice för innevånarna. Utbyggnad där det finns möjlighet. Många av dessa beslut ligger tyvärr utanför kommunens mandat.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

MP Årjäng har ingen annan uppfattning än riks, men vi fokuserar mer på landsbygdsfrågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP Miljö vill delta i en majoritet där vi har möjlighet att påverka. MP Årjäng förhandlar med alla partier utom Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Årjäng

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden vid Årjängs sjöar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Man måste se till de enskilda fallen och undvika etablering mindre än 100 från strand.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi har inte de utmaningarna i vår kommun.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Viktigt att de anställda har möjlighet att språkutbilda sig under arbetstid om det saknas viss kunskaper.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser inte de problemen i vår kommun. Och det låter inte lagligt att subventionera hyran.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Under strikt kontroll.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I en kommun med stor areal och få innevånare kan vi sträva efter att det ska finnas tillgång till publika laddstolpar, inte stor tillgång.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Årjängs val:

 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Öka andelen eldrivna fordon i kommunens verksamheter
 • Återstarta fritidsbanken för utlån av sport- och fritidsutrustning