Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Under den här mandatperioden har Miljöpartiet varit en del av Blågröna Ängelholm och vi har visat att det gör skillnad när vi finns med och styr. Vi gör skillnad på riktigt och ju fler av er som röstar på oss desto grönare kan vi göra Ängelholm.

Våra viktigaste lokala förslag

Energieffektivt och klimatsmart

Vi vill genomföra en energieffektivisering, tillhandahålla energirådgivning och rabbattera bygglovstaxa för klimatsmarta lösningar.

Naturvärden

Vi vill bevara viktiga naturvärden och värna den odlingsbara åkermarken.

Stärka ungas psykiska välmående

Skolans förmåga att se och möta varje elev måste stärkas. I Ängelholm vill vi fortsätta satsa pengar på elevhälsan.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i en majoritet som kan samarbeta, delar våra värderingar och blickar framåt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att tänka oss samarbete med partier som inte delar våra går att lit

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi behöver ställa om Sverige och när alla bidrar ger det största möjliga effekt. När det gör skillnad att man anstränger sig och väljer energieffektiva och klimatsmarta lösningar kommer fler att vara med i omställningen.

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Befolkningen växer i takt med att det byggs bostäder. Det är viktigt att det byggs hållbart, energieffektivt, klimatsmart och på rätt ställe.

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För oss är det viktigaste att verksamheten drivs med fokus på de äldre, håller god kvalité och det finns ett ledarskap som skapar stabilitet, trygghet och arbetsglädje. Att det finns olika driftsformer är positivt men får inte vara ett självändamål.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig De senaste åren har det blivit allt tydligare hur viktigt det är att det finns tillräckligt med åkermark att odla mat på. Klimatförändringar har ändrat lantbrukets förutsättningar att få bra skördar och oroligheter i världen gör plötsligt så att mat, gödningsmedel och andra nödvändiga varor inte kan importeras som tidigare. Vi behöver öka självförsörjningsgraden.

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Finns redan. 2017 gjordes en stor utredning där det presenterades alternativa vägdragningar, uppskattade kostnader att bygga dem och hur mycket de skulle avlasta trafiken från Nybron. Jämfört med Klippanvägens förlängning var alternativen ungefär hälften så effektiva, drygt tre gånger så dyra, tar flera gånger så mycket orörd natur i anspråk när de ska byggas och ger en mycket längre körsträcka.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: I Ängelholm har vi inga bolag som är direkta konkurrenter med det privata näringslivet så frågan är inte aktuell för oss.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är klimatsmart att minska vår köttkonsumtion. Oavsett om maten är baserad på kött, fisk eller är växtbaserad måste den smaka gott, se aptitlig ut och vara näringsriktig. Genom att välja bra ingredienser och lägga tid och energi på matlagningen så får vi fler som äter och mår bra.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att få ett hållbart arbetsliv, personal som trivs och orkar arbeta när de blir äldre samt ge fler möjlighet till jobb behöver vi ändra normen för heltid på sikt. Omställningen kan göras gradvis exempelvis med möjlighet att växla löneökning mot kortare arbetstid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Språket är nyckeln till att komma in i samhället och gör det mycket enklare att få jobb och gemenskap. Med grundkunskap i svenska kan en anställning där man får aktivt använda språket och fortsatt utbildning göra att inlärningen och integrationen går fortare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det är skillnad på kommunens eget fastighetsbolag Ängelholmshem och de privata fastighetsbolagen. Ängelholmshem har ett större samhällsansvar och har både muskler och vilja att göra mycket för medborgarna. Genom att bygga på mindre attraktiva platser, vara långsiktiga och dra nytta av de fördelar en kommun har när de lånar pengar kan man bygga billigare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet har tre solidariteter: - Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet - Solidaritet med alla världens människor - Solidaritet med kommande generationer Det är grundläggande att kunna fly från krig, förföljelse och förtryck. Vi står upp för asylrätten och tror att även du tycker asylrätten är viktig för din möjlighet att söka en fristad om det skulle behövas.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig För oss i Miljöpartiet är det allra viktigaste att det är eleven och lärandet som är i fokus. Ett bra ledarskap skapar trygghet, arbetsro och tillit som ger de bästa förutsättningarna för lärare och elevers lärande. Alternativa pedagogiker är bra så att man kan välja det som passar just det som fungerar för var och en. Vinstmaximering flyttar fokus från det som är viktigt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Extra viktig Kultur är viktigt för människors välbefinnande. Det finns en anledning till att sjukvården ordinerar kultur på recept. Musik, dans och skapande är stimulerande för alla åldrar och håller oss friskare. Vi vill öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande. Kulturen i Ängelholm ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunalskatten ska anpassas så att de tjänster och den service kommunen erbjuder fungerar och har de pengar som behövs. Det är inte tjänster och service som ska anpassas till skatten utan tvärt om. Skatten ska alltså höjas, sänkas eller stanna kvar som den är beroende på vilka förutsättningarna är år från år.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ängelholms val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Ställa höga miljökrav vid varje upphandling av varor och tjänster
 • Öka resurserna till elevhälsan

Så svarar MP: Gör vi de korta resorna säkra med bra cykelvägar är det lättare att välja att vara klimatsmart. Kommunen köper varor och tjänster för många hundra miljoner kronor varje år och med rätt krav är det bra för både miljö och människor. Barn och ungas psykiska välmående är en av de bästa investeringarna vi kan göra för framtiden.