Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Åmål

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet de gröna i Åmål är ett resultat- och framtidsinriktat parti med politiska idéer för ett modernt och hållbart Åmål. Miljöpartiet vill att Åmål ska vara en självklar del i den omställning som är nödvändig för att stoppa klimatförändringarna och säkerställa en trygg och hållbar framtid för alla Åmålsbor.

Våra viktigaste lokala förslag

Hållbar vardag för alla

Människor behöver en hållbar vardag och möjlighet till vettig sysselsättning. Genom detta kan vi motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Förbättra kollektivtrafiken - Både inom kommunen och för att kunna pendla till jobb på annan ort. Flexibel barnomsorg Öka tillgängligheten för människor med funktions variationer genom tillgänglighets fond och ritningsgranskningsråd

Miljö och hälsa

Vi i Åmåls kommun behöver ta vårt ansvar för att kunna nå målen i Parisavtalet Kommunens bilar ska vara elbilar så långt det är möjligt. Vi behöver verka för en bättre ladd infrastruktur Bättre och fler cykelbanor. Mer närproducerat och ekologiskt i kommunens mat. Verka för biologisk mångfald och medvetenhet genom exempelvis stads nära ängsmark Värna Vänern genom ett bättre skötsel av våra öar.

Barn och unga

Barn och unga behöver satsningar för att minska risken för framtida utanförskap. Åmål ska ha en bra skola. Stötta föreningar och verksamheter som engagerar barn och unga - idrott, kultur, friluftsliv t.ex. Utveckla samverkan mellan socialtjänst, skola och närhälsa för att motverka psykisk ohälsa. Ge unga ferierkort i kollektivtrafiken under långa lov. Skapa en giftfri förskola

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet ska ingå i kommunens styre efter valet 2022 för att säkerställa att Åmål drivs framåt på ett hållbart sätt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Både för allmänhetens tillgänglighet och för den biologiska mångfalden behöver strandskyddet fortsatta att vara starkt. Samtidigt behövs attraktiva boenden för att locka människor att flytta till Åmål. Men detta bör ske på ställen där bebyggelse redan finns.

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Åmål ska fortsatt att erbjuda möjligheter till en aktiv fritidssysselsättning och tillsammans med idrottsföreningarna utveckla deras möjligheter att växa och utvecklas. Därför är en idrottshall en viktig pusselbit.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Övervakningskameror är ingen generell lösning på problem. Däremot kan det finnas områden där det kan vara motiverat men då i första hand som en insats tillsammans med andra för att få bukt med problemen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Redan idag så erbjuds vegetarisk kost i kommunens skolor och det ska vi fortsätta med. Inbladningen av vegetariska råvaror kan öka i all mat för att minska kött användningen inom kommunens skolor.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi är för en sådan förändring om den kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt gentemot brukare och en ansträngd ekonomi.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska genom sitt fastighetsbolag ÅKAB erbjuda boenden som motsvarar det som efterfrågas på marknaden till en rimlig kostnad för hyresgästen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är viktigt att Åmål kan erbjuda en infrastruktur för laddning av elbilar. Om ingen aktör är beredda att göra detta måste vi som kommun vara beredda att göra det. Antingen själva eller genom våra kommunala bolag.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: När världen drabbas av katastrofer som gör att gör att människor sätts på flykt måste vi solidariskt hjälpa dessa människor. Därför är det viktigt att alla kommuner tar emot och erbjuder hjälp i lika stor utsträckning

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Åmål satsar på ett rikt kulturliv för både barn och äldre. Det ökar möjligheterna till god livskvalitet

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Åmåls val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Erbjuda gratis kollektivtrafik för barn och unga på loven
 • Utöka kommunens service till lokala företag