Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi vill att Älvkarleby kommun ska vara en klimatsmart, hållbar och utvecklande kommun där alla har utrymme och möjligheter att växa. Skolan ska ge varje barn möjlighet att nå sina kunskapsmål och främja ett livslångt lärande.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimat, miljö och natur

Vi vill att Älvkarleby kommuns ska vara klimatpositivt senast till 2040 för att vara en aktiv del i omställningen till ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle. Vi vill att kommunen ska arbeta för ökade möjligheter till pendling med kollektivtrafik både till och från kommunen.

Utbildning

Vi vill satsa mer på utbildning för att alla barn och unga i Älvkarleby kommun ska få de allra bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och sin fulla potential för att ha möjligheten att studera vidare. Vi vill även satsa mer på vuxenutbildningar.

Hållbar näringslivsutveckling

Vi vill satsa mer på samverkan mellan kommun och näringsliv för att främja förutsättningarna för lokal företagsamhet. Det lokala näringslivet är mycket viktigt för kommunens utveckling!

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, V, C, MP

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det behövs fler bostäder i Älvkarleby och platsen där Östangård ligger lämpar sig väl för utveckling av hyres- och bostadsrätter.

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ser det som ett bra förslag som dessvärre är svårt att realisera inom den kommande mandatperioden.

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig För att klara omställningen till hållbar energiproduktion måste vi bygga fler vindkraftverk.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunens viktigaste resurs är personalen och sex timmars arbetsdag är ett bra sätt att få fler att orka jobba längre!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det viktigaste är att kunna sitt jobb och vara begriplig för vilket det inte behövs ett språktest.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: För att möjliggöra bättre integration kan det vara en bra idé att även friskolor kan ta emot nyanlända elever.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi behöver minska köttkonsumtionen och det kan vara en bra metod att ha köttfria dagar i skolan.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Mångfald av boendeformer är viktigt och att finansiera billiga hyresrätter är ett bra sätt för framförallt unga att få en första bostad.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Kommunen ska ansvara för att möjligheterna att bygga laddstolpar underlättas och påskyndas.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska ta emot den kvot flyktingar vi blir tilldelade och gärna fler än så.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Privata företag kan bedriva friskolor i kommunen redan idag och vi ser att det kan gynna utvecklingen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kultur är mycket viktigt för både den enskilde och för det gemensamma.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Kommunalskatten ska vara på en nivå som ger tillräckligt skatteunderlag för att bedriva kommunala verksamheterna. Kan skatten sänkas bör det göras, måste den höjas får det diskutteras.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Älvkarlebys val:

 • Erbjuda förskola i alla kommundelar
 • Lägga mer resurser på vuxenutbildningar
 • Öppna ett allaktivitetshus i Skutskär