Val 2022 Valkompass
MP

Miljöpartiet Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Miljöpartiet är det enda partiet som på allvar bryr sig om klimatet och miljön. Vi vill att stat, regioner och kommuner snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att klimatmålen ska kunna uppnås inom den föreskrivna tiden. Vi är ett feministiskt parti som värnar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi vill satsa mer på förebyggande åtgärder mot kriminalitet.

Våra viktigaste lokala förslag

Grön energi

Kommunen ska stödja utbyggnaden av förnybar energiproduktion i form av vindkraft och solkraft. Exempelvis bör alla kommunens nybyggda fastigheter ska ha solceller där det är lämpligt och utnyttja den modernaste tekniken för grönare och billigare energi.

Öka kommunens gröna självförsörjningagrad av livsmedel

Bevara odlingsmark eftersom det är allt mer uppenbart att vi behöver kunna vara mer självförsörjande på ett långsiktigt sätt. Jordbruk med stora mängder besprutningsmedel och konstgödsel är dåligt för både biologiska mångfalden, hälsan och jorden. Vi vill därför fortsätta öka mängden klimatsmart, ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat som serveras i våra verksamheter.

Klimatsmart byggande

Det klimatsmarta byggandet ska utvecklas och vi ser kommunens bostadsbolag Alebyggen som ett viktigt instrument. Detaljplaner och planbesked för fastigheter som byggs med trä-stomme & fasad ska få högsta prioritet och gå före andra detaljplaner. Detta kommer att leda till att byggherren kan spara flera år (2-10år) ifrån idé till spaden i marken, bara genom att bygga i trä.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi söker maximalt inflytande för mänsklighet, klimat och miljöfrågor och vill samarbeta med de partier som tar detta längst tillsammans med oss.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Miljöpartiet Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det här blir en tolkningsfråga i det längre perspektivet. Självklart behövs en ny skola i Nol så snart som möjligt men vi ser att det inom snar framtid även kommer behövas en skola i Alafors. Att Himlaskolan har fått förfalla är skamligt och kortsiktigt men platsen är inte längre lämplig som skolområde och det behövs redan idag planeras för en ny skola i Alafors.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Övervakningskameror är dyra att sätta upp och underhålla, inskränkande och ineffektiva. Miljöpartiet tror att trygghet skapas genom placering av exempelvis gång/cykelstråk, ljus och inbjudande moffentliga miljöer. Fler vuxna i offentliga miljöer, både poliser i yttre tjänst och fältassistenter, men också representanter från civilsamhället så som t ex nattvandrare.

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kommunen ska inte sälja ridhuset på Jennylund. Dels riskerar det att drabba föreningen och dels blir det en förlustaffär - vi kommer inte få tillbaka de pengar som är investerade.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Det är allt mer uppenbart att vi behöver kunna vara mer självförsörjande på ett långsiktigt sätt. Rysslands invasion av Ukraina och klimatförändring med extrem värme och vattenbrist i södra Europa visar på värdet av all odlingsbar mark inom en mycket snar framtid.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet ser positivt på att införa sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Mindre stress för personalen, färre sjukskrivningar och en bättre kontinuitet är några saker som gör att kvaliteten blir bättre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: På det kommunala planet är och ska politiken och dess representanter vara väldigt nära och tillgängliga medborgarna. En folkomröstning riskerar att bli krånglig, trubbig och inte så representativ beroende på vilka som engageras i frågan.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Ja men självklart ska även friskolor ta emot nyanlända elever. Vi är för en reformering av friskolesystemet och att alla skattepengar som går till skolan ska stanna i skolan samt att vi måste få bukt med skolsegregationen och skolor som väljer de “billigaste” eleverna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Hyresrätter är nödvändiga för dem som inte kan köpa en bostad. De normer och värderingar vi har i samhället styr också samhällsplaneringen. Ett samhälle med social och ekologisk hållbarhet planerar för blandad bebyggelse, olika upplåtelseformer och närhet till exempelvis kollektivtrafik och skola.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: De flesta privata företag är vinstdrivande och således så stannar inte alla skattepengar som borde gå till äldreomsorgen där de hör hemma.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Alebyggen bör i stor utsträkning tillhandahålla laddstolpar. Då kommunens fordonsflotta är kraftigt elekrifierad är det naturligt att laddinsfrastruktur görs mer tillgänglig för både den och det privata. Vi behöver ta fram en ny modern laddinsfrastrukturplan eftersom elekricitet inte fungerar som fossila bränslen med endast ett fåtal stationer med farlig och komplicerad infrastruktur.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi jobbar för flyktingars rättigheter, både när vi står emot andra partiers förslag om att till exempel avskaffa asylrätten och när vi kämpar för att ensamkommande ungdomar som har väntat orimligt länge på beslut ska få en ny chans att stanna i Sverige. Miljöpartiet har jobbat i motvind, men vi ger inte upp vår kamp för en mer human och öppen migrationspolitik.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet ser inte att de behövs styras hur många privata skolor de borde finnas. Miljöpartiet vill ha en mångfald av aktörer inom skolan med olika pedagogiska inriktningar. Friskolor och de fria skolvalet är en viktig del i det. Alla elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att välja den skola som passar bäst för dem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljöpartiet tror att det är möjligt att satsa mer pengar på kultur och fritid då det sänker kostnader i det långa loppet hos både socialtjänsten och skolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Vi har redan en relativt hög skattesats i kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Miljöpartiet Ales val:

 • Bygga fler ungdomsbostäder
 • Inrätta nya naturskyddsområden
 • Sätta upp mer belysning längs gång- och cykelvägar