Val 2022 Valkompass
MED

Medborgerlig Samling Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

MED Laholm vill stärka kommunens roll genom: Att ge erforderliga ekonomiska och personella resurser till kommunens verksamhet. Ge ökade resurser till skolbarnens trygghet och undervisning Se till att alla elever får ett fullständigt betyg Se till att ge en god omsorg som utgår från individens behov Att kommunen är en bra och trygg arbetsplats för alla anställda

Våra viktigaste lokala förslag

En tryggare och utbildande skola

VI har satt fingret på att grundskolan i Laholm måste göras tryggare och kunna ge våra ungdomar en chans att klara alla ämnen i skolan.

Ett tryggare välfärd centrerad kring individen

Laholm har ett läge där hela socialtjänsten står vid ett vägval. Vi vill se att de med behov av stöd från socialtjänsten ( äldre, funktionsvarierade, missbrukare, barn /unga som far illa mfl ) får en mer humanistisk hjälp. Vi vill se en tydligare brukarmedverkan,

Ett stärkt näringsliv

VI vill se ett mer utvecklande näringsliv, vi vill bland annat införa en upphandlingslots

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Narkotika politiken och sexköps politiken

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Medborgerlig Samling i Laholm vill se ett tydligt borgligt styre. Vi lägger stor vikt vid din frihet och vill öka Ditt livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter. Därför ser vi det självklart med ett borgligt styre där Medborgerlig Samling ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Medborgerlig Samling är öppen för samarbetar med alla demokratiskt valda partier

Svar i valkompassen

:

Medborgerlig Samling Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Medborgerlig Samling Laholms val:

 • Anställa fler administratörer för att ge lärarna mer tid att undervisa
 • Flytta elever som stör ordningen till särskila jourklasser
 • Tillföra mer resurser till antimobbningsarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Medborgerlig Samling Laholms val:

 • Underlätta för lokala företag att sälja varor och tjänster till kommunen
 • Utöka kontrollerna mot bidragsfusk
 • Utöka stödet till personer med funktionsnedsättningar