Val 2022 Valkompass
LjP

Ljusdalsbygdens parti Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

Ljusdalsbygdens parti är ett lokalt parti utan blockpolitik som värnar om den grundläggande välfärden, samhällsservice samt vår gemensamma miljö.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara nuvarande skolstruktur i Ljusdals kommun

Den nuvarande styrande minoriteten i kommunen har gång på gång fört fram förslag på att minska antalet skolenheter och/eller skapa ett centralt storhögstadium. Detta anser vi vara helt fel väg att gå. Vi har idag en god skolstruktur som bör bevaras.

Skapa fler intraprenader inom omsorgen

I kommunen finns goda exempel på välfungerande intraprenader inom omsorgsförvaltningen. Vi vill utveckla dessa samt ge fler enheter möjlighet att bli mer självstyrande. Detta skulle vara bra för bl.a. ekonomin och minskade sjukskrivningstal mm.

Utveckla infrastrukturen

Vi måste arbeta för att få till satsningar på riks- och länsvägar, samt cykelbanor och lokalgator.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi finns bara på lokal nivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett samarbete med partier som vill utveckla den lokala välfärden!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samtala med alla om de delar våra grundvärderingar.

Svar i valkompassen

:

Ljusdalsbygdens parti Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Extra viktig Det finns inget att tjäna på att öka reslängden för eleverna och transportkostnaderna. Vi har att tjäna på bra skolor på lokal nivå.

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Vi är positiva till en fotbollshall, men ser helst att föreningarna i första hand söker bidrag från andra aktörer såsom exempelvis Allmänna arvsfonden. Kommunens ekonomi är ansträngd.

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Extra viktig Absolut! Intraprenader som vi kallar det kan ge bättre ekonomi och lägre sjukskrivningstal!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Företag som Ljusdalshem AB och Ljusdals Energi AB är viktiga för att kunna behålla en demokratisk styrning av grundläggande samhällsservice.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Idag är det viktigare att de äldre får den hjälp de behöver än att de anställda får kortare arbetsdagar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Absolut bör folkviljan kunna uttryckas oftare!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Det är viktigt att våra äldre och sköra ska kunna göra sig förstådda på sitt modersmål som ju oftast är svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Naturligtvis.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Kommunen ska inte finansiera nya hyreslägenheter, utan det måste ske inom ramen för Ljusdalshem AB.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Ja, så länge de håller minst samma kvalitet som kommunens egna verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar LjP: Kommunen ska inte ansvara för detta, men väl det kommunägda Ljusdals Energi AB.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar LjP: Vi ser ingen anledning till ökning eller minskning. Exempelvis är friskolan i Nor den enda möjligheten till skola där då de styrande helst vill lägga ner skolor på landsbygden.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar LjP: Det viktiga är att kommunen är tillgänglig för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar LjP: Vi borde i högre grad kompenseras för all den statliga skatt som betalas ut från kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Ljusdalsbygdens parti Ljusdals val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan