Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Liberalerna i Vetlanda har stort hjärta för barn, unga och de äldre. Vi ser också ett värde i att i de stora kommunala frågorna vara överens, till gagn för medborgarna. Förskolan måste prioriteras, trygg miljö med rätt bemanning, ger trygga barn.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolan - vår framtid

Trygga barn tar inte till våld när problem uppstår senare i livet. Förskolan med rätt bemanning, har en unik möjlighet att skapa en miljö där barn mår bra och lär sig socialt samspel. Där läggs också grunden för det svenska språket och för att läsa, skriva och räkna.

Äldreomsorg

Vår största utmaning inom äldreomsorgen är att personalbemanna våra enheter. Ett gemensamt problem för hela landet. Liberalerna har lagt ett förslag om att anställa en utredare för att hitta NYA VÄGAR för en utbildningsinsats för den grupp som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är en stor brist på undersköterskor i dag och behovet blir bara större under många år framöver.

Näringsliv/Teknikens Hus

Utan ett fungerande näringsliv klarar vi inte av vår välfärden. Liksom inom Äldreomsorgen saknas utbildade tekniker och experter inom industrin. Vi har tillsammans med övriga partier, beslutat att bygga ett Teknikens Hus som ska utbilda tekniker för industrin i hela länet. Många frågor ska dock lösas som t.ex. placering. Vi Liberalerna tror på en så central plats som möjligt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Friskolan kan i vissa sammanhang, vara ett komplement till den kommunala skolan främst i mindre kommuner.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borglig fyrklöver är vårt första alternativ. I nuläget är vi Liberaler en del av majoriteten tillsammans med s, c och kd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tala med alla, men vi har svårt att regera med Vetlanda Framåtanda och SV

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det har visat sig att vi löser fler brott på det sättet. Den vanliga medborgaren har inget att förlora, det finns bara fördelar.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Antalet äldre ökar. Det gör livet lite enklare för den gruppen.

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: I tider av ohälsa behövs ungdomsmottagningen på nära håll.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Miljöfråga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kanske nödvändig för att få behålla personal, men har vi råd och har vi tillräckligt med undersköterskor?

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig En jätteviktig fråga, men hur ska vi klara det? Vi har lång väg att gå, men våra gamla måste kunna förstå och göra sig förstådd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Om det är möjligt, så är det statliga medel som måste till.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kan i vissa läge vara bra med konkurrens och man kan få möjlighet att välja själv.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Låt andra få möjlighet att sätta upp laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ska ta vår del.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Liberalerna Vetlandas val:

 • Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Begränsa barngruppernas storlek i förskolan
 • Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet